Nguyễn tất thành tiếng trung là gì năm 2024

Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Bên cạnh đó, Thầy Tú Phạm cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về giáo dục.

Bạn đã biết họ tên của mình trong Tiếng Trung là gì chưa? Các bạn đã từng thử tra qua mạng xem họ tên của mình là gì nhưng không biết tên nào, chữ nào mới là đúng? Nếu bạn vẫn còn đang bối rối đi tìm tên người trong Tiếng Trung của mình là gì thì Tiếng Trung Cầm Xu sẽ giúp bạn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn 200 họ và tên người Việt Nam phổ biến nhất trong Tiếng Trung là gì nhé.

Nguyễn tất thành tiếng trung là gì năm 2024

AN – 安 ānĐIỀN – 田 TiánKỲ – 淇 QíTHÁI – 泰 TàiANH – 英 yīngĐIỆN – 电 DiànLà – 吕 LǚTHANH – 青 QīngÁNH – 映 YìngĐIỆP – 蝶 DiéLẠI – 赖 LàiTHÀNH – 城 ChéngÂN – 恩 ĒnĐOAN – 端 Duān – 兰 LánTHÀNH – 成 ChéngBA – 波 BōĐÔ – 都 DōuLÀNH – 令 LìngTHÀNH – 诚 ChéngBÁ – 伯 BóĐỖ – 杜 DùLÃNH – 领 LǐngTHẠNH – 盛 ShèngBÁCH – 百 BǎiĐÔN – 惇 DūnLÂM – 林 LínTHAO – 洮 TáoBẠCH – 白 BáiĐỒNG – 仝 TóngLEN – 縺 LiánTHẢO – 草 CǎoBẢO – 宝 BǎoĐỨC – – 德 DéLÊ – 黎 LíTHẮNG – 胜 ShèngBẮC – 北 BěiGẤM – 錦 JǐnLỄ – 礼 LǐTHẾ – 世 ShìBẰNG – 冯 FéngGIA – 嘉 JiāLI – 犛 MáoTHI – 诗 ShīBÉ – 閉 BìGIANG – 江 JiāngLINH – 泠 LíngTHỊ – 氏 ShìBÍCH – 碧 BìGIAO – 交 JiāoLIÊN – 莲 LiánTHIÊM – 添 TiānBIÊN – 边 BiānGIÁP – 甲 JiǎLONG – 龙 LóngTHỊNH – 盛 ShèngBÌNH – 平 PíngQUAN – 关 GuānLUÂN – 伦 LúnTHIÊN – 天 TiānBÍNH – 柄 BǐngHÀ – 何 HéLỤC – 陸 LùTHIỆN – 善 ShànBÙI – 裴 PéiHẠ – 夏 XiàLƯƠNG – 良 LiángTHIỆU – 绍 ShàoCAO – 高 GāoHẢI – 海 HǎiLY – 璃 LíTHOA – 釵 ChāiCẢNH – 景 JǐngHÀN – 韩 HánLÝ – 李 LiTHOẠI – 话 HuàCHÁNH – 正 ZhèngHẠNH – 行 XíngMà – 马 MǎTHỔ – 土 TǔCHẤN – 震 ZhènHÀO – 豪 HáoMAI – 梅 MéiTHUẬN – 顺 ShùnCHÂU – 朱 ZhūHẢO – 好 HǎoMẠNH – 孟 MèngTHỦY – 水 ShuǐCHI – 芝 ZhīHẠO – 昊 HàoMỊCH – 幂 MiTHÚY – 翠 CuìCHÍ – 志 ZhìHẰNG – 姮MINH – 明 MíngTHÙY – 垂 ChuíCHIẾN – 战 ZhànHÂN – 欣 XīnMỔ – 剖 PōuTHÙY – 署 ShǔCHIỂU – 沼 ZhǎoHẬU – 后 hòuMY – 嵋 MéiTHỤY – 瑞 RuìCHINH – 征 ZhēngHIÊN – 萱 XuānMỸ – MĨ – 美 MěiTHU – 秋 QiūCHÍNH – 正 ZhèngHIỀN – 贤 XiánNAM – 南 NánTHƯ – 书 ShūCHỈNH – 整 ZhěngHIỆN – 现 XiànNHẬT – 日 RìTHƯƠNG – 鸧CHUẨN – 准 ZhǔnHIỂN – 显 XiǎnNHÂN – 人 RénTHƯƠNG – 怆 ChuàngCHUNG – 终 ZhōngHIỆP – 侠 XiáNHI – 儿 ErTIÊN – 仙 XianCÔNG – 公 GōngHIẾU – 孝 XiàoNHIÊN – 然 RánTIẾN – 进 JìnCUNG – 工 GōngHINH – 馨 XīnNHƯ – 如 RúTÍN – 信 XìnCƯỜNG – 强 QiángHOA – 花 HuāNINH – 娥 ÉTỊNH – 净 JìngCỬU – 九 JiǔHÒA – 和NGÂN – 银 YínTOÀN – 全 QuánDANH – 名 MíngHÓA – 化NGỌC – 玉 YùTÔ – 苏 SūDẠ – 夜 YèHỎA – 火 HuǒNGÔ – 吴 WúTÚ – 宿 SùDIỄM – 艳 Yàn HỌC – 学 XuéNGỘ – 悟 WùTÙNG – 松 SōngDIỆP – 叶 YèHOẠCH – 获 HuòNGUYÊN – 原 YuánTUÂN – 荀 XúnDIỆU – 妙 MiàoHOÀI – 怀 HuáiNGUYỄN – 阮 RuǎnTUẤN – 俊 JùnDOANH – 嬴 YíngHOAN – 欢 HuanNỮ – 女 NǚTUYẾT – 雪 XuěDOÃN – 尹 YǐnHOÁN – 奂 HuànPHAN – 藩 FānTƯỜNG – 祥 XiángDỤC – 育 YùHOẠN – 宦 HuànPHẠM – 范 FànTƯ – 胥 XūDUNG – 蓉 RóngHOÀN – 环 HuánPHI -菲 FēiTRANG – 妝 ZhuāngDŨNG – 勇 YǒngHOÀNG – 黄 Huáng PHÍ – 费 FèiTRÂM – 簪 ZānDUY – 维 WéiHỒ – 胡 HúPHONG – 峰 FēngTRẦM – 沉 ChénDUYÊN – 缘 YuánHỒNG – 红 HóngPHONG – 风 FēngTRẦN – 陈 ChénDỰ – 吁 XūHỢP – 合 HéPHÚ – 富 FùTRÍ – 智 ZhìDƯƠNG – 羊 YángHỢI – 亥 HàiPHÙ – 扶 FúTRINH – 貞 贞 ZhēnDƯƠNG – 杨 YángHUÂN – 勋 XūnPHƯƠNG – 芳 FāngTRỊNH – 郑 ZhèngDƯỠNG – 养 YǎngHUẤN – 训 XunPHÙNG – 冯 FéngTRIỂN – 展 ZhǎnĐẠI – 大 DàHÙNG – 雄 XióngPHỤNG – 凤 FèngTRUNG – 忠 ZhōngĐÀO – 桃 TáoHUY – 辉 HuīPHƯỢNG – 凤 FèngTRƯƠNG – 张 ZhāngĐAN – 丹 DānHUYỀN – 玄 XuánQUANG – 光 GuāngTUYỀN – 璿 XuánĐAM – 担 DānHUỲNH – 黄 HuángQUÁCH – 郭 GuōUYÊN – 鸳 YuānĐÀM – 谈 TánHUYNH – 兄 XiōngQUÂN – 军 JūnVĂN – 文 WénĐẢM – 担 DānHỨA – 許 (许) XǔQUỐC – 国 GuóVÂN – 芸 YúnĐẠT – 达HƯNG – 兴 XìngQUYÊN – 娟 JuānVĨ – 伟 WěiĐẮC – 得 DeHƯƠNG – 香 XiāngQUỲNH – 琼 QióngVINH – 荣 RóngĐĂNG – 登 DēngHỮU – 友 YouSANG 瀧 shuāngVĨNH – 永 YǒngĐĂNG – 灯 DēngKIM – 金 JīnSÂM – 森 SēnVIẾT – 曰 YuēĐẶNG – 邓 DèngKIỀU – 翘 QiàoSẨM – 審 ShěnVIỆT – 越 YuèĐÍCH – 嫡 DíKIỆT – 杰 JiéSONG – 双 Shuāng VÕ – 武 WǔĐẶNG – 邓 DèngKHA – 轲 KēSƠN – 山 ShānVŨ – 武 WǔĐÍCH – 嫡 DíKHANG – 康 KāngTẠ – 谢 XièVŨ – 羽 WǔĐỊCH – 狄 DíKHẢI – 啓 (启) QǐTÀI – 才 CáiVƯƠNG – 王 WángĐINH – 丁 DīngKHẢI – 凯 KǎiTÀO – 曹 CáoVƯỢNG – 旺 WàngĐÌNH – 庭 TíngKHÁNH – 庆 QìngTÂN – 新 XīnVI – 韦 WéiĐỊNH – 定 DìngKHOA – 科 KēTẤN – 晋 JìnVY – 韦 WéiĐIỀM – 恬 TiánKHÔI – 魁 KuìTĂNG 曾 CéngÝ – 意 YìĐIỂM – 点 DiǎnKHUẤT – 屈 QūYẾN – 燕 YànKHUÊ – 圭 GuīXUÂN – 春 ChūnVậy là từ bây giờ bạn đã có thể viết được họ tên của mình bằng Tiếng Trung rồi.