Từ ngày 11/2/2023 đến nay là bao nhiêu ngày

 • Thời tiết 10 ngày tới
Thời tiết Nghệ An

Cập nhật: 19h 19/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 30°C

 • Thời tiết

  : Đêm có mây

 • Độ ẩm

  : 84

 • Hướng gió

  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s

Cập nhật: 04h30 19/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 32°C

 • Độ ẩm

  : 70

 • Hướng gió

  :

  tốc độ: 3m/s

Cập nhật: 15h30 19/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 26°C

 • Độ ẩm

  : 98

 • Hướng gió

  :

  tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 20/09/2023

33°C

26°C

72%

 86°%

1m/s

Có mây, ngày có mưa rào và dông

Thứ năm 21/09/2023

34°C

27°C

 76°%

3m/s

Có mây, không mưa

Thứ sáu 22/09/2023

34°C

26°C

 80°%

3m/s

Có mây, không mưa

Thứ bảy 23/09/2023

33°C

26°C

 84°%

Có mây, không mưa

Chủ nhật 24/09/2023

33°C

26°C

 94°%

Có mây, không mưa

Thứ hai 25/09/2023

33°C

27°C

 92°%

Có mây, không mưa

Thứ ba 26/09/2023

32°C

25°C

 98°%

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ tư 27/09/2023

32°C

26°C

 92°%

Có mây, không mưa

Thứ năm 28/09/2023

30°C

27°C

 90°%

Có mây, không mưa

Thứ sáu 29/09/2023

30°C

27°C

 90°%

Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua