Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Tiếp tục chuỗi hoạt động workshop nội bộ định kỳ, ngày 11 /11 vừa qua phòng Khảo thí & BĐCL tổ chức buổi thảo luận và chia sẻ về mẫu báo cáo cá nhân được triển khai áp dụng cho năm học mới.

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Tham gia workshop có đại diện cán bộ, nhân viên, giảng viên khoa Dược, phòng phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên, phòng Tổ chức hành chính và bộ phận truyền thông Nhà trường.

Nội dung trao đổi về biểu mẫu báo cáo đánh giá thử nghiệm dành cho cá nhân, đã được áp dụng thử nghiệm cho một số đơn vị phòng ban trong Nhà trường từ tháng 10/2023 và đưa ra được số liệu kết quả hữu ích cho việc điều chỉnh thay đổi mẫu lần 2.

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Mẫu kế hoạch tháng

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Mẫu báo cáo tháng

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Mẫu đánh giá và kết quả điểm hàng tháng

Sau khoảng thời gian sử dụng thử nghiệm mẫu báo cáo mới, các thành viên đã đưa ra những ý kiến trao đổi, thảo luận để mẫu báo cáo được hoàn thiện, cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, với mẫu báo cáo này các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường hiểu rõ hơn về mục đích khi sử dụng của biểu mẫu báo cáo cá nhân, cách gắn liền với hoạt động thường xuyên của mỗi người được hiển thị cụ thể hơn, theo dõi được công tác cá nhân và hỗ trợ người quản lý có giải pháp đo lường, đánh giá chính xác và khách quan nhất.

Dự kiến bản mẫu điều chỉnh lần 2 sẽ được gửi đến các phòng ban, trung tâm để triển khai đánh giá trong tháng tiếp theo (11-12/2023)

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Các thành viên tham gia workshop

Ngoài nội dung trao đổi về biểu mẫu báo cáo, buổi workshop còn mang lại sân chơi vui tươi, bổ ích cho các thầy cô thông qua các trò chơi, qua đó tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong Trường và là kênh chia sẻ những thông tin mới, kiến thức chuyên môn, cũng như kinh nghiệm làm việc giữa các nhóm công việc khác nhau.

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Hình ảnh hoạt động

Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024

Hình ảnh hoạt động

Hy vọng những workshop ý nghĩa như vậy sẽ được các đơn vị phòng ban trong Trường triển khai thường xuyên để thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, phát huy giá trị cốt lõi của Nhà trường “Năng lực – Đạo đức – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” trong giai đoạn mới.

Sau khi thử nghiệm bắt đầu, bạn có thể kiểm tra trạng thái và xem xét tiến trình khi thử nghiệm đang chạy. Khi thử nghiệm kết thúc, thử nghiệm hoặc nhóm biến thể có mức tăng doanh thu cao hơn sẽ chiến thắng.

Theo mặc định, tính năng tự động tạm dừng hiện được bật cho tất cả thử nghiệm mới. Tính năng tự động tạm dừng là một biện pháp bảo vệ giới hạn chi phí và rủi ro bằng cách kiểm tra kết quả thử nghiệm của bạn một lần mỗi ngày và tự động tạm dừng các thử nghiệm hoạt động kém hiệu quả dựa trên các điều kiện bạn đặt ra. Bạn có thể tắt tính năng tự động tạm dừng cho thử nghiệm bất cứ lúc nào.

Bạn có thể dùng các bước tương tự để đánh giá thử nghiệm thủ công và thử nghiệm bắt đầu từ cơ hội.

Xem khoá đào tạo Skillshop liên quan

Giờ đây, các thử nghiệm đang chạy sẽ hiển thị gần những thực thể có liên quan để giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Để bắt đầu một thử nghiệm mới hoặc xem lại kết quả thử nghiệm, hãy tìm biểu tượng Thử nghiệm "".

Hoàn thành các bước sau để xem xét kết quả của thử nghiệm đang hoạt động hoặc đã hoàn thành:

 1. Đăng nhập vào Google Ad Manager.
 2. Nhấp vào Tối ưu hóa
  Báo cáo đánh giá thử nghiệm năm 2024
  Thử nghiệm.
 3. Xem lại bản tóm tắt về thử nghiệm trong bảng Thử nghiệm. Bạn chỉ nhìn thấy danh sách các thử nghiệm đang hoạt động, đã tạm dừng hoặc đã hoàn thành. Bản tóm tắt bao gồm:
  • Tên: Tên của thử nghiệm.
  • Loại thử nghiệm: Định dạng dùng trong thử nghiệm, nếu được chỉ định.
  • Trạng thái: Cho biết thử nghiệm hiện đang chạy, đã tạm dừng hay đã hoàn thành.
  • Kết quả: Kết quả của thử nghiệm. Nếu có đủ dữ liệu, thì thử nghiệm đang hoạt động có thể hiển thị kết quả dự kiến.
  • Nhóm kiểm soát chiến thắng: Nhóm kiểm soát đã có mức tăng doanh thu cao nhất trong suốt thời gian thử nghiệm.
  • Thử nghiệm chiến thắng: Nhóm biển thể đã có mức tăng doanh thu cao nhất trong suốt thời gian thử nghiệm.
  • Không đủ dữ liệu: Các thử nghiệm cần nhiều dữ liệu trước khi có thể đưa ra đề xuất. Chạy thử nghiệm của bạn trong ít nhất 7 ngày để cải thiện cơ hội nhận được kết quả cuối cùng. Lưu ý rằng dữ liệu chèn lấp của AdSense không được đưa vào các thử nghiệm.
  • Kết quả không rõ ràng: Kết quả thử nghiệm có thể không rõ ràng nếu không có khác biệt về doanh thu giữa nhóm thử nghiệm và nhóm biển thể hoặc mức cải thiện không đáng kể về mặt thống kê (khác biệt nhỏ hơn 0,5%).
  • Thời gian thử nghiệm: Ngày chạy và kết thúc thử nghiệm. Có thể là ngày lên lịch chạy thử nghiệm trong tương lai, nhưng chưa bắt đầu.
  • Tác động doanh thu hằng ngày: Thay đổi ước tính về * trung bình hằng ngày (dựa trên dữ liệu thông qua ngày trước đó) đã kiếm được nếu các chế độ cài đặt thử nghiệm này được áp dụng cho 100% lưu lượng truy cập mạng. Nếu bạn tạm dừng thử nghiệm trong khi đang chạy, thì giá trị này có thể thấp hơn mong đợi.
  • eCPM thử nghiệm: Thay đổi về eCPM* (doanh thu so khớp∕đối sánh) do các chế độ cài đặt thử nghiệm khi so sánh với các chế độ cài đặt kiểm soát.
  • Mức độ phù hợp của thử nghiệm: Số lượng thay đổi về số lượng yêu cầu quảng cáo đã tạo ra lượt hiển thị do chế độ cài đặt thử nghiệm so với chế độ cài đặt kiểm soát. Được đo bằng điểm phần trăm để thể hiện sự khác biệt này. Đối với thử nghiệm, doanh thu chỉ đề cập đến mục hàng không phải và mục hàng không dàn xếp.
 4. Nhấp vào thử nghiệm trong bảng để xem phần chi tiết mở rộng, bao gồm mục phân bổ lưu lượng truy cập, giá, phiên bản thử và các tùy chọn cài đặt loại thử nghiệm.
 5. Quyết định cách tiến hành thử nghiệm. Nếu bạn không đưa ra lựa chọn, thì thử nghiệm tiếp tục cho đến ngày hoàn tất theo lịch. Bạn cũng có thể quay lại để xem kết quả và đưa ra quyết định sau.
  • Nhấp vào Tạm dừng để ngừng chạy thử nghiệm. Bạn có thể tiếp tục thử nghiệm bất cứ lúc nào.
  • Nhấp vào Áp dụng biến thể để kết thúc thử nghiệm và triển khai ngay các thay đổi cho tất cả lưu lượng hiển thị.
  • Nhấp vào Từ chối biến thể để dừng và xoá thử nghiệm. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến phản hồi để cải thiện các mục đề xuất trong tương lai và sẽ không gợi ý lại thử nghiệm cụ thể này nữa.

Khi bạn sử dụng, loại bỏ hoặc xóa một thử nghiệm, thử nghiệm đó sẽ không còn xuất hiện trên trang Thử nghiệm nữa.