Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

  • Trang chủ
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Cập nhật: 13h 15/06/2024

  • Thời tiết : Nhiều mây, không mưa
  • Hướng gió : Gió tây nam - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 16/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

36°C 28°C

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ hai 17/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

38°C 29°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ ba 18/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

38°C 30°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ tư 19/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

38°C 31°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ năm 20/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

37°C 31°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ sáu 21/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

37°C 31°C

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ bảy 22/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

36°C 30°C

Có mây, có mưa rào và dông

Chủ nhật 23/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

37°C 29°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ hai 24/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

37°C 29°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua

(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm nay và ngày mai (28/5), các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng đêm và chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi.

BTH

  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Cập nhật: 13h 15/06/2024

  • Thời tiết : Nhiều mây, không mưa
  • Hướng gió : Gió tây nam - tốc độ: 1 m/s

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 16/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
36°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
28°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
4m/s

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ hai 17/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
38°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
29°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
4m/s

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ ba 18/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
38°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
30°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ tư 19/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
38°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
31°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ năm 20/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
37°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
31°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ sáu 21/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
37°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
31°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ bảy 22/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
36°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
30°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Có mây, có mưa rào và dông

Chủ nhật 23/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
37°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
29°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ hai 24/06/2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
37°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
29°C

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024
°%

Thời tiết thanh hóa ngày 27 28 29 năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua