Trùng roi thường thấy ở đâu

20 điểm

HuongLy

Trùng roi thường tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nướ

c.

Tổng hợp câu trả lời (1)

Đáp án D. Trong nước. Giải thích:Trùng roi xanh sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 7 hay nhất

xem thêm

19/06/2021 242

D. Trong nước

Đáp án chính xác

Đáp án DTrùng roi xanh sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,575

 Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

Xem đáp án » 18/06/2021 1,184

Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

Xem đáp án » 18/06/2021 759

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là

Xem đáp án » 19/06/2021 332

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là?

Xem đáp án » 19/06/2021 266

Trùng roi di chuyển được nhờ?

Xem đáp án » 18/06/2021 258

Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính

Xem đáp án » 19/06/2021 223

Trùng roi giống thực vật ở chỗ

Xem đáp án » 19/06/2021 213

Trùng roi xanh thuộc

Xem đáp án » 18/06/2021 201

Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là

Xem đáp án » 19/06/2021 141

Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 133

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là?

Xem đáp án » 19/06/2021 129

Vị trí của điểm mắt trùng roi là?

Xem đáp án » 19/06/2021 127

Bào quan nào của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu?

Xem đáp án » 19/06/2021 100

Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?

A. Trong không khí.

B. Trong đất khô.

C. Trong cơ thể người.

D. Trong nước.

Lời giải

Trùng roi xanh sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa.

Đáp án D

Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?

Vị trí của điểm mắt trùng roi là

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là

Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính

Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào?

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là

Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là

Trùng roi giống thực vật ở chỗ:

Đáp án đúng: D

- Trong nước

Giải thích: Trùng roi thường sống trong nước: ao hồ, đầm, ruộng, kể cả các vũng nước mưa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ