Điểm ân sủng trong bảng gujarat hsc 2023

Bởi Bharat Yagnik
Hội đồng giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông Gujarat (GSHSEB) hôm thứ Năm đã công bố các câu trả lời tạm thời cho các môn toán, sinh học, hóa học và vật lý của các kỳ thi GujCET được tiến hành vào ngày 3 tháng 4. Hội đồng cũng công bố điểm ưu tiên cho học sinh mắc lỗi trong các câu hỏi từ tất cả các phương tiện ngôn ngữ
Học sinh trung bình Gujarati sẽ nhận được một điểm ân sủng cho một lỗi trong câu hỏi vật lý và ba điểm cho những lỗi trong câu hỏi sinh học. Học sinh trung bình tiếng Anh đã được cho một điểm ân sủng cho mỗi môn vật lý và hóa học và hai điểm cho những sai lầm trong câu hỏi sinh học. Học sinh trung bình tiếng Hindi sẽ nhận được một điểm ân sủng trong môn vật lý và hai điểm ân sủng trong môn sinh học vì những lỗi trong câu hỏi
Tuyên bố của hội đồng nói rằng bất kỳ học sinh nào có câu hỏi liên quan đến đáp án tạm thời đều có thể tiếp cận hội đồng cho đến ngày 18 tháng 4 qua email. Học sinh sẽ phải trả 500 Rs cho mỗi truy vấn và nếu nghi ngờ của học sinh được chứng minh thì học sinh sẽ được hoàn trả số tiền
Gần đây, GSHSEB cũng đã thông báo rằng học sinh lớp 12 khoa học tiếng Anh và tiếng Hindi trung bình được một điểm ưu tiên trong môn vật lý trong khi học sinh từ tất cả các phương tiện sẽ được một điểm trong môn hóa học. Kỳ thi cuối năm lớp 10 và 12 bắt đầu từ ngày 14/3 đã kết thúc vào ngày 29/3
Điểm ân hạn đã được cho cho những sai lầm trong phần MCQ trong các câu hỏi của các môn học này. Hội đồng cho biết rằng trong câu hỏi vật lý trung bình Gujarati có hai lỗi trong MCQ và một lỗi trong tất cả các câu hỏi hóa học trung bình ngôn ngữ mà hội đồng đã cho điểm ân sủng

Một quan chức của GSEB cũng đã xác nhận rằng “Thông báo chính thức sẽ được đưa ra trên trang web, sau khi ngày được xác nhận. ” Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận cũng như ngày công bố Kết quả GSEB HSC 2023. Các chuyên gia chỉ ra rằng kết quả có khả năng được công bố trước khi bắt đầu tuyển sinh vào các trường đại học khác nhau ở Gujarat

Các quy định của GSEB đối với các Kỳ thi của Hội đồng GSEB HSC Điểm đủ điều kiện năm 2023 tối thiểu là 33% điểm đạt trong mỗi môn học và tổng điểm để học sinh được tuyên bố là đạt. Những học sinh không đạt được điều tương tự sẽ được lựa chọn xuất hiện trong Kỳ thi bổ sung GSEB HSC do hội đồng tiến hành. Đối với điểm ân sủng, việc quyết định trao điểm ân sủng là chủ quan và nằm ở hội đồng quản trị. Trong trường hợp học sinh không đạt một hoặc hai điểm, học sinh đó có thể được cộng điểm. Ngoài ra, 33% bao gồm các kỳ thi nội bộ và bên ngoài (hoặc viết).  

Mặc dù không có quy tắc nào như vậy nhưng xem xét các xu hướng trong quá khứ, kết quả của GSEB HSC Arts & Commerce thường là kết quả cuối cùng trong tiểu bang được công bố. Thông thường, có khoảng cách khoảng 20 ngày giữa kết quả Khoa học GSEB và kết quả Chung lần thứ 12 của GSEB. Năm 2019, kết quả Khoa học GSEB HSC được công bố vào ngày 9 tháng 5 và kết quả Nghệ thuật & Thương mại được công bố vào ngày 25 tháng 5. Tuy nhiên, kết quả của bảng thứ 10 và bảng thứ 12 đã bị trì hoãn trong năm nay do sự bùng phát của loại vi-rút corona mới trong nước. Hầu như tất cả các kết quả của hội đồng quản trị đều bị trì hoãn trong năm nay do lệnh phong tỏa COVID-19 được áp đặt để kiểm soát sự lây lan của vi rút

Học sinh không hài lòng với Kết quả GSEB lần thứ 12 của mình có thể đăng ký Đánh giá lại GSEB HSC. Để đăng ký kiểm tra lại hoặc đánh giá lại kết quả của hội đồng lần thứ 12, họ cần đăng ký thông qua trang web chính thức của hội đồng nhà nước. Sau khi tiến hành đánh giá lại, kết quả lần thứ 12 của GSEB sẽ được công bố lại vào tháng 7 năm 2023 (dự kiến). Học sinh sẽ có thể tải xuống tệp pdf của kết quả kiểm tra lại GSEB HSC. Tệp sẽ chứa số và tên của học sinh cùng với sự thay đổi về điểm. Năm ngoái, kiểm tra lại kết quả thứ 12 của Gujarat được công bố vào ngày 19 tháng 6

Đừng lo lắng nếu bạn không thể vượt qua một hoặc hai Kỳ thi GSEB HSC 2023. Hội đồng Gujarat cung cấp cơ sở cho các kỳ thi bổ sung thứ 12 của GSEB để mang đến cho học sinh cơ hội thứ hai để hoàn thành các kỳ thi lớp 12. Những học sinh không thể hoàn thành một hoặc hai môn học có thể tham gia kỳ thi GSEB thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 7 và tiếp tục cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, theo bảng ngày dự kiến ​​của kỳ thi bổ sung GSEB. Kết quả khoang thứ 12 của GSEB sẽ có ngay sau khi kỳ thi GSEB được tiến hành thành công. Để đăng ký kỳ thi bổ sung lớp 12 của GSEB, học sinh cần điền vào mẫu đơn đăng ký và nộp lệ phí cần thiết

Sau khi được phát hành, những học sinh đã xuất hiện trong kỳ thi GSEB thứ 12 có thể kiểm tra kết quả kỳ thi thứ 12 của họ vào năm 2023 trên trang web chính thức của Hội đồng Gujarat i. e. 'gseb. org’ theo các bước dưới đây

Học sinh cũng có thể kiểm tra Kết quả lần thứ 12 của Hội đồng Gujarat năm 2023 của mình qua SMS. Đối với điều tương tự, họ có thể làm theo các bước được đề cập dưới đây

Học sinh phải lưu ý rằng Kết quả GSEB lần thứ 12 năm 2023 có sẵn trực tuyến hoặc qua SMS chỉ dành cho mục đích thông tin. Học sinh nên lấy bảng điểm GSEB gốc lần thứ 12 và giấy chứng nhận đậu từ văn phòng trường tương ứng của họ.  

Hội đồng Gujarat đã tiến hành kỳ thi hội đồng GSEB lần thứ 12 năm 2023 từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2023 ở chế độ bút và giấy. Hội đồng Gujarat đã phát hành đáp án môn Khoa học HSC vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Học sinh có thể kiểm tra bên dưới các bước để kiểm tra kết quả Khoa học lần thứ 12 của GSEB năm 2023.  

Điểm vượt qua cho Gujarat Board 2023 là gì?

Trong số 100, học sinh cần đạt tối thiểu 35 điểm cho mỗi môn học để vượt qua kỳ thi của Hội đồng Gujarat.

Điểm gia hạn tối đa trong Bảng Gujarat là gì?

“Hàng năm, một học sinh được cộng lại không quá 24 điểm cho tất cả các môn học. Năm nay, hội đồng sẽ cho 198 điểm ưu đãi .

Điểm đạt trên 80 trong Gujarat Board 2023 là bao nhiêu?

Học sinh phải đạt 33 phần trăm điểm để vượt qua kỳ thi GSEB HSC 2023.

Điểm vượt qua cho HSC ở Gujarat là gì?

Điểm vượt qua tối thiểu của hội đồng Gujarat năm 2023 là bắt buộc đối với mỗi môn học để đủ điều kiện tham gia các kỳ thi trong kết quả HSC của Hội đồng Gujarat năm 2023. dòng nghệ thuật. Điểm vượt qua là 33% tổng số điểm. . Hệ thống chấm điểm GSEB 2023