Kế hoạch tư vấn học đường cấp THCS violet

Tổng hợp bộ tài liệu tu dưỡng liên tục THCS Violet năm học 2021 – 2022 gồm có 6 mẫu sẽ, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, có thêm kinh nghiệm tay nghề viết báo cáo giải trình sau khi học xong lớp tu dưỡng tiếp tục giáo viên .
Trong bản báo cáo giải trình tác dụng BDTX thầy cô cần nêu rõ những module đang triển khai, nghiên cứu và phân tích những thuận tiện, khó khăn vất vả, ưu điểm, điểm yếu kém …. Bên cạnh đó, thầy cô còn phải làm bài thu hoạch về hiệu quả quy trình học tập, tu dưỡng của mình để nộp. Vậy mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm 6 mẫu báo cáo giải trình hiệu quả tu dưỡng tiếp tục THCS Violet của giáo viên dưới đây của techrum.info .

Nếu trong quá trình bạn tải về từ Google Drive có thông báo như nội dung bên dưới bạn hãy đăng nhập gmail vào để tải, hoặc bạn mở bằng trình duyệt khác để tải bạn nhé. Nếu không tải được mail cho chúng tôi theo: [email protected] chúng tôi sẽ gửi lại file setup cho bạn

Rất tiếc, hiện tại bạn không thể xem hoặc tải xuống tệp này.

Gần đây, có quá nhiều người dùng đã xem hoặc tải xuống tệp này. Vui lòng truy vấn lại tệp này sau. Nếu tệp mà bạn truy vấn rất lớn hoặc bị san sẻ với nhiều người, bạn hoàn toàn có thể mất đến 24 giờ để hoàn toàn có thể xem hay tải tệp xuống. Nếu bạn vẫn không hề truy vấn tệp này sau 24 giờ, hãy liên hệ với quản trị viên tên miền của bạn .

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 1

TRƯỜNG TH … … …

KHỐI 2+3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …, ngày … .. tháng …. năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học

Năm học 2020 – 2021

Họ và tên giáo viên : … … … … … … … … … … …. Giới tính : … … . Chức danh nghề nghiệp : Giáo viên Đơn vị công tác làm việc : Trường Tiểu học … … … … … … … … … … …

Nhiệm vụ được giao : Giáo viên giảng dạy

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 • Tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được đăng tải trên các trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú về tài liệu phục vụ cho bộ môn của giáo viên.
 • Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quá trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
 • Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun phù hợp với từng cá nhân và cung cấp nội dung từng Module cho giáo viên tự học.
 • Bản thân cá nhân luôn tự ý thức việc tự học là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
 • Kinh nghiệm của giáo viên trong hoạt động BDTX chưa nhiều, còn gặp một số khó khăn trong việc chọn Module phù hợp với bản thân để lập kế hoạch tự bồi dưỡng.
 • Mặc dù tài liệu nghiên cứu khá phong phú song việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên qua một số mô đun vẫn mắc phải một số lúng túng.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1.1. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/năm học

1.2. Hình thức bồi dưỡng:

 • Chủ yếu tự đọc và nghiên cứu.
 • Học tập trung (1 ngày)

1.3. Tự đánh giá

* Ưu điểm :

 • Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, tiếp thu nghị quyết của Đảng, của tỉnh và của huyện về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo.
 • Tiếp thu đầy đủ và thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Uỷ ban nhân dân của tỉnh và của huyện; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT; các văn bản chỉ đạo của ngành.
 • Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tích cực học tập và áp dụng vào công việc hằng ngày từ những việc làm nhỏ nhất.
 • Thường xuyên học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân.

* Nhược điểm :

 • Mặc dù thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác nhưng khi áp dụng vào thực tế, còn một số công việc chưa đạt hiệu quả cao.

2.1. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/năm học

2.2. Hình thức bồi dưỡng:

 • Tham gia lớp bồi dưỡng tập trung do PGD&ĐT tổ chức.
 • Bồi dưỡng tại nhà trường thông qua sinh hoạt chuyên môn.
 • Tự bồi dưỡng thông qua các tài liệu, trang mạng Trường học kết nối.

2.3. Tự đánh giá

* Ưu điểm :

 • Nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch năm học của PGD&ĐT, của nhà trường đã xây dựng ngay từ đầu năm học.
 • Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình giảng dạy: Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh. Tăng cường tính tự giác, tích cực, chủ động học tập của cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của HS, đánh giá của các bạn, của cha mẹ HS.
 • Thường xuyên dạy học tích hợp kĩ năng sống: An toàn giao thông; Biển đảo vào các môn học lớp 2 ở trường tiểu học.

* Nhược điểm:

 • Tổ chức dạy học dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh đạt hiệu quả chưa cao.

Mô đun GVPT 5 – Thông tư số 17/2019 / TT-BGD và ĐT với nội dung Sử dụng giải pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .

3.1. Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết/năm học

3.2. Hình thức bồi dưỡng:

 • Bồi dưỡng tại nhà trường thông qua sinh hoạt chuyên môn.
 • Tự bồi dưỡng thông qua các tài liệu, trang mạng Trường học kết nối.

3.3. Tự đánh giá

* Ưu điểm : Bản thân nhận thức được :

 • Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.
 • Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH nói chung và đổi mới PPDH ở Tiểu học nói riêng là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những xu hướng tất yếu trong cải cách PPDH ở mỗi nhà trường.
 • Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin…), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.
 • Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.

Việc thay đổi chiêu thức dạy học theo xu thế tăng trưởng năng lượng bộc lộ qua bốn đặc trưng cơ bản sau :

 • Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn…
 • Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác SGK và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới…
 • Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp GV – HS và HS – HS
 • Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn…
 • Biết cách vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học.
 • Biết soạn kế hoạch bài học thể hiện rõ việc tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học.

* Nhược điểm :

 • Việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học chưa đạt hiệu quả cao.
 • Chưa chú trọng tới việc rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức một cách bài bản.

III. NHỮNG NỘI DUNG BẢN THÂN SẼ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN GIẢNG DẠY VÀ GIÁO DỤC TẠI ĐƠN VỊ:

 • Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.
 • Thường xuyên dạy học tích hợp kĩ năng sống vào các môn học.
 • Biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất và tinh thần.
 • Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học.
 • Soạn kế hoạch bài học thể hiện rõ việc tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học.

IV. NHỮNG NỘI DUNG KHÓ VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NHẰM GIẢI QUYẾT NHỮNG NỘI DUNG KHÓ

 • Dạy học vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào các môn học.
 • Phân tích, đánh giá kế hoạch bài học và đề xuất cách điều chỉnh.

Trên đây là hai nội dung mà bản thân nhận thấy khi thực thi hiệu suất cao chưa cao. Vì thế, tôi ý kiến đề nghị nhà trường liên tục tổ chức triển khai những chuyên đề, những buổi tọa đàm để giáo viên liên tục trao đổi, học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng .

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX

– Hoàn thành tốt kế hoạch tự tu dưỡng tiếp tục năm học 2020 – 2021 .

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Cả năm

ND1

ND2

ND3

TỔNG

ĐTB

XL

Kết quả tự đáng giá của cá thể 8 8 8 24 8.0 khá
Kết quả đánh giá của nhà trường
… .., ngày …. tháng … .. năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 2

TRƯỜNG … … … … … … … .

TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …., ngày …. tháng …. năm … …

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC …………..

Họ và tên giáo viên : … … … … … . Tổ trình độ : … … … … … Chức vụ : Tổ trưởng trình độ .

Nhiệm vụ được phân công : Giảng dạy và chủ nhiệm lớp … … … …

A. KIẾN THỨC BẮT BUỘC:

I. Nội dung 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Nghị quyết số 29 – NQ / TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44 / NQ-CP ngày 09/6/2014 của nhà nước về thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục và đào tạo và giảng dạy . – Nghị quyết số 51/2017 / QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng nhà nước về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông . – Chỉ thị 2919 / CT-BGDĐT về trách nhiệm hầu hết năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục . – Hướng dẫn số 4095 / BGDĐT-CNTT triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2018 – 2019

– Chỉ thị số 3798 / CT-BGDĐT về việc sử dụng SGK và sách tìm hiểu thêm trong những cơ sở giáo dục phổ thông .

2. Hình thức bồi dưỡng:

– Chủ yếu tự đọc và điều tra và nghiên cứu .
– Học tập trung ( 1 ngày )

3. Kết quả vận dụng trong quá trình giảng dạy.

Nghiên cứu và nắm vững những Chỉ thị, Nghị quyết . Nắm vững và triển khai tốt chủ trương, đường lối, chủ trương tăng trưởng giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa so với bậc học. Tích cực thay đổi chiêu thức dạy học. Học tập và tăng cường ƯDCNTT trong giảng dạy .

Thường xuyên học hỏi, nghiên cứu và điều tra tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ, năng lượng trình độ của bản thân .

4. Tự đánh giá

Nhận thức : 5 điểm Vận dụng : 4 điểm

Tổng điểm : 9 điểm

II. Nội dung 2: (30 tiết/năm học/giáo viên)

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Triển khai 1 số ít trách nhiệm trọng tâm trong năm học 2018 – 2019 cấp Tiểu học . – Nâng cao năng lượng cho cán bộ quản trị, giáo viên tiểu học về chiêu thức dạy học tích cực . – Nâng cao năng lượng đánh giá liên tục cho cán bộ quản lí, giáo viên so với học viên tiểu học theo TT22 / năm nay ; – Ra đề kiểm tra theo 4 mức độ .

– Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức tin học ứng dụng : sử dụng những trang thiết bị, phần cứng, ứng dụng ứng dụng trong công tác làm việc giảng dạy ; khai thác những nguồn học liệu qua trang mạng Trường học liên kết, … .

2. Hình thức bồi dưỡng:

– Tham gia lớp tu dưỡng tập trung chuyên sâu do PGD&ĐT tổ chức triển khai . – Bồi dưỡng tại nhà trường trải qua hoạt động và sinh hoạt trình độ .

– Tự tu dưỡng trải qua những tài liệu, trang mạng Trường học liên kết .

3. Kết quả vận dụng trong quá trình giảng dạy.

– Nghiêm túc thực thi theo đúng kế hoạch năm học của PGD&ĐT, của nhà trường đã thiết kế xây dựng ngay từ đầu năm học . – Vận dụng chiêu thức dạy học tích cực vào quy trình giảng dạy : Dạy học trải qua tổ chức triển khai những hoạt động giải trí học tập của học viên, rèn luyện giải pháp tự học cho học viên. Tăng cường tính tự giác, tích cực, dữ thế chủ động học tập của cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của HS, đánh giá của những bạn, của cha mẹ HS . – Nắm chắc 1 số ít chiêu thức, kĩ thuật đánh giá liên tục những môn học và HĐGD học viên tiểu học theo Thông tư 22/2016 và vận dụng trong quy trình dạy học . – Hiểu rõ ràng, rất đầy đủ và thực hành thực tế biên soạn được những câu hỏi, bài tập 4 mức độ tăng trưởng năng lượng học viên và ra đề kiểm tra định kì theo 4 mức độ dựa trên Chuẩn kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng .

– Thường xuyên tự tu dưỡng và có năng lực sử dụng 1 số ít ứng dụng dạy học ứng dụng vào những tiết dạy .

4. Tự đánh giá

Nhận thức : 5 điểm Vận dụng : 4 điểm

Tổng điểm : 9 điểm

B. NỘI DUNG TỰ CHỌN: (Nội dung bồi dưỡng 3).

*MÔ ĐUN TH 32: DẠY HỌC PHÂN HOÁ Ở TIÊU HỌC

I. Nội dung

1. Tầm quan trọng của việc dạy học phân hoá ở tiểu học

Quá trình dạy học gồm hai hoạt động giải trí có quan hệ hữu cơ : hoạt động giải trí dạy của giáo viên ( GV ) và hoạt động học của HS. Cả hai hoạt động giải trí này đều được thực thi nhằm mục đích triển khai tiềm năng giáo dục. Trong quy trình dạy học, cần dựa trên nhu yếu, hứng thú, thói quen và năng lượng của người học. Chính thế cho nên, việc dạy học theo nhóm đối tượng người dùng sẽ giúp cho tổng thể HS đều tích cực học tập. Từ đó đạt được chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng của bài học kinh nghiệm, đồng thời tăng trưởng năng lượng học tập của từng HS .

2. Phương pháp thực hiện dạy học phân hoá đối tượng ở một số môn học ở tiểu học.

Như tất cả chúng ta đã biết, thay đổi giải pháp dạy học ( PPDH ) ở tiểu học tập trung theo những khuynh hướng cơ bản : Phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của HS ; hình thành và tăng trưởng năng lực tự học cho HS ; bảo vệ tính tương thích với đối tượng người tiêu dùng giáo dục và đặc thù vùng, miền ; bảo vệ tính trực quan ; thực thi dạy học tích hợp … nhằm mục đích khơi dậy hứng thú học tập cho HS . Ở tiểu học, bảo vệ tính tương thích với đối tượng người tiêu dùng giáo dục là tôn trọng sự tăng trưởng của mỗi cá thể, tạo thời cơ tăng trưởng tối đa năng lực cho mỗi người học qua dạy học phân hoá, tu dưỡng HS có năng lượng, phụ đạo HS yếu, HS có khó khăn vất vả trong học tập … Chấp nhận sự phong phú trong giáo dục biểu lộ tính nhân văn của GDTH. Tính tương thích trong dạy học ở tiểu học còn bộc lộ ở sự tương thích với đặc trưng môn học, hoạt động giải trí giáo dục ; tương thích với điều kiện kèm theo, thực trạng đơn cử của lớp học, của nhà trường, của địa phương … Phương pháp thực thi dạy học phân hoá đối tượng người dùng ở 1 số ít môn học ở tiểu học gắn liền với việc tổ chức triển khai dạy học. Tổ chức dạy học ở tiểu học linh động, phong phú tương thích với mỗi đối tượng người dùng HS và điều kiện kèm theo của nhà trường. Có thể tổ chức triển khai học theo cá thể, theo nhóm, theo lớp ; hoàn toàn có thể học trong lớp hoặc ngoài lớp ; hoàn toàn có thể sẵn sàng chuẩn bị bài ở nhà hay hoạt động và sinh hoạt theo những câu lạc bộ … giúp HS học tập hứng thú và đạt tác dụng cao. Ví dụ, hoàn toàn có thể tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trên cơ sở tương thích năng lực và nhu yếu của HS, chia HS theo những nhóm : Nhóm củng cố kỹ năng và kiến thức ; nhóm tu dưỡng nâng cao, năng khiếu sở trường ; nhóm tăng trưởng sức khỏe thể chất ; nhóm tăng trưởng thẩm mỹ và nghệ thuật ; nhóm hoạt động giải trí xã hội … Nên dành thời hạn thích đáng cho việc tự học của HS với sự hướng dẫn, trợ giúp thích hợp của GV. Tất cả hướng vào tiềm năng tăng trưởng tổng lực cho HS .

Như vậy, chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai dạy học ở tiểu học phải tương thích với nội dung, đối tượng người dùng, điều kiện kèm theo đơn cử của mỗi lớp học. GDTH thực thi tiềm năng dạy chữ – dạy người, hướng tới tiềm năng tăng trưởng con người tổng lực. Với tiềm năng đó, GV cần có cách nhìn toàn diện và tổng thể, tích hợp những nội dung giáo dục của những môn học, xử lý hài hoà những trách nhiệm học tập, đó cũng chính là giải pháp tối ưu để đạt chất lượng, hiệu suất cao giáo dục ở tiểu học .

3. Các điều kiện để thực hiện hiệu quả việc dạy học phân hoá ở tiểu học

DHPH là giải pháp dạy học có tính đến sự độc lạ của người học ( cá thể ) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học, DHPH thường được bộc lộ ở việc lấy chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng làm nền cơ bản. Ngoài kế hoạch dạy học, thường thì phân hóa để có những kế hoạch dạy học tương thích, đưa HS yếu kém đạt chuẩn và giúp những đối tượng người dùng đã đạt chuẩn hoặc khá, giỏi tăng trưởng ở mức cao hơn . * Quy trình triển khai DHPH ở tiểu học : Đánh giá, phân loại trình độ, năng lượng học tập của HS. Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, chiêu thức dạy học cho tương thích với từng nhóm đối tượng người tiêu dùng hoặc từng đối tượng người dùng đặc biệt quan trọng. Tổ chức tiến hành triển khai. Kiểm tra, đánh giá và kiểm soát và điều chỉnh, triển khai xong . * Một số giải pháp về nhiệm vụ sư phạm để thực thi dạy học phân hóa ở tiểu học đạt hiệu suất cao – Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để đánh giá, chẩn đoán, phân loại đối tượng người tiêu dùng HS theo trình độ + Kết hợp kiểm tra định kì, kiểm tra tiếp tục và quan sát lớp học : GV cần thận trọng khi đưa ra Tóm lại một HS nào đó thuộc nhóm trình độ nào. Do vậy, cần phải tích hợp nhiều hình thức kiểm tra trong dạy học để có tác dụng khách quan và đúng mực. Ngoài việc kiểm tra định kì và kiểm tra liên tục, GV nên có sổ tay ghi chép tác dụng quan sát, theo dõi hàng ngày, trong đó chú ý quan tâm đến những trường hợp đặc biệt quan trọng, hoặc quá xuất sắc hoặc quá yếu để thực thi DHPH tương thích . + Kết hợp kiểm tra độ khó và độ nhanh, tăng cường cho HS tự đánh giá : Để hoàn toàn có thể phân loại sâu hơn, GV phong cách thiết kế đề kiểm tra phối hợp độ khó và độ nhanh, tức là tăng số lượng bài tập trong mỗi lần kiểm tra, hiệu quả đánh giá không theo thang điểm 10 mà là GV ghi nhận trong cùng một khoảng chừng thời hạn đó, HS làm đúng được bao nhiêu bài. Cách làm này khuyến khích HS phát huy hết năng lực của mình đồng thời hoàn toàn có thể tự đánh giá năng lực của mình so với những bạn . – Phân bậc trách nhiệm trong phong cách thiết kế kế hoạch bài dạy : HS khá, giỏi sẽ thực thi trách nhiệm khó hơn hoặc nhiều trách nhiệm hơn hoặc triển khai không có sự hướng dẫn. HS TB hoặc yếu sẽ thực thi ít trách nhiệm, đơn thuần hơn hoặc được những hướng dẫn, tương hỗ nhiều hơn. Khi tổ chức triển khai DHPH nội dung thực hành thực tế rèn luyện GV cần dự kiến về thời hạn và giải pháp sao cho tương thích nhất để phát huy năng lực của từng HS . – Linh hoạt trong tổ chức triển khai hoạt động giải trí nhóm khi DHPH : Tùy theo tiềm năng dạy học, việc chia nhóm hoàn toàn có thể theo nhiều cách : Nhóm đôi, nhóm ngẫu nhiên, nhóm hỗn hợp và nhóm phân theo trình độ. Trong DHPH, nhóm hỗn hợp được sử dụng khi trách nhiệm của những nhóm là như nhau, với mục tiêu là HS giỏi sẽ giúp sức HS yếu hơn. Nhóm theo trình độ được sử dụng khi mức độ nhu yếu của trách nhiệm từng nhóm khác nhau, để mỗi nhóm được nhu yếu làm những bài tập với độ khó khác nhau .

– Giao tiếp trong dạy học phân hóa : GV cần có kĩ thuật nói rõ ràng, vận tốc vừa phải, dễ nghe, thân thiện nhưng tráng lệ và luôn khuyến khích. Không nên nóng bức hay nặng lời với những HS yếu kém. Với mỗi trường hợp, cần tìm hiểu và khám phá nguyên do để có giải pháp tương hỗ, giúp sức HS tương thích .

4. Kết quả vận dụng Module TH 32 trong quá trình giảng dạy.

Bản thân tôi đang vận dụng việc dạy học phân hoá trong những giờ lên lớp. Thực tế chứng minh và khẳng định dạy học phân hoá góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học viên yếu kém, khuyến khích được những học viên giỏi, học viên có năng khiếu sở trường tăng trưởng ở mức cao hơn . Dạy học phân hoá trong những tiết học được tôi sẵn sàng chuẩn bị chu đáo từ khâu soạn bài, đặc biệt quan trọng là bài dạy buổi hai, nội dung phân hoá được bộc lộ rất rõ. Học sinh yếu, trung bình nhu yếu nắm được những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn học. Học sinh khá – giỏi ngoài những nhu yếu kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cơ bản như trung bình cần có thêm những kiến thức và kỹ năng lan rộng ra, nâng cao theo chiều sâu trên nền kỹ năng và kiến thức cơ bản . Học sinh yếu đưa ra những câu hỏi dễ nhằm mục đích tạo hứng thú và giúp những em nắm được những kỹ năng và kiến thức cơ bản của môn học. Với học viên khá giỏi đưa thêm câu hỏi lan rộng ra để phát huy năng lực phát minh sáng tạo của những em. Hệ thống bài tập từ dễ đến khó và có nhu yếu cho từng nhóm trình độ. Bài tập dành cho học viên TB yếu ở dạng đơn thuần, khuyến khích để những em phấn đấu làm một phần bài tập của nhóm có trình độ cao hơn. Học sinh khá giỏi có thêm những bài tập ở dạng phức tạp hơn tương thích với năng lực tăng trưởng của học viên . Trong tiết dạy học phân hoá tôi vận dụng nhiều hình thức tổ chức triển khai dạy học khác nhau như : game show học tập, học cá thể, học nhóm, đôi bạn cùng tiến, học chung cả lớp để tạo hứng thú học tập cho những em .

Việc kiểm tra đánh giá cũng được tôi chú trọng trong tiết dạy. Kiểm tra, đánh giá học viên theo hướng động viên, khuyến khích. Kịp thời phát hiện những nỗ lực, tân tiến của học viên để động viên, khuyến khích và phát hiện những khó khăn vất vả chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp sức. Giúp học viên tự nhận xét, tham gia nhận xét bạn .

* Tự đánh giá

Nhận thức : … .. điểm Vận dụng : … … điểm

Tổng điểm : … …. điểm

* MODULE TH 33: THỰC HÀNH DẠY HỌC PHÂN HOÁ Ở TIỂU HỌC

Dạy học phân hóa là giải pháp dạy học có tính đến sự độc lạ của người học ( Cá nhân ) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học DHPH thường được biểu lộ ở việc lấy chuẩn kiến thức và kỹ năng kỹ năng và kiến thức làm nền cơ bản, ngoài kế hoạch dạy học thường thì thì dạy học phân hóa để có những kế hoạch dạy học tương thích đưa học viên yếu kém đạt chuẩn và giúp những đối tượng người dùng đã đạt chuẩn hoặc khá giỏi tăng trưởng ở mức cao hơn . Các bước lập kế hoạch dạy học phân hóa phải tương thích với điều kiện kèm theo và đối tượng người dùng dạy học .

Với ý nghĩa bảo vệ cho việc thực thi tốt những tiềm năng dạy học so với học viên tiểu học đồng thời khuyến khích tăng trưởng tối đa những năng lực của cá thể học viên trong quy trình học tập, thì DHPH đang được xem là một giải pháp thông dụng lúc bấy giờ. Thiết kế bài học kinh nghiệm phải dựa vào chuẩn KTKN và tình hình thực tiễn của lớp học, đối tượng người tiêu dùng học viên .

1. Thiết kế bài dạy dạy học phân hoá trong dạy học buổi hai.

Toán – Lớp 3

LUYỆN ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Giúp HS biết đọc, viết các số có năm chữ số. Biết tìm số liền trước, số liền sau và biết các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục có 5 chữ số.
 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số có năm chữ số. Viết được số liền trước, số liền sau của một số. Viết được các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục có 5 chữ số.
 3. Thái độ: Biết tự học, hợp tác, chia sẻ.

* Phân hóa: Học sinh ở mức HT và chưa HT cần làm được các bài tập 1,2,3, 4; học sinh hoàn thành tốt có thể làm thêm bài tập 5.

Phiếu Hướng dẫn học.

III. Các hoạt động dạy học:

*KĐ: TB văn nghệ cho các bạn KĐ

1. Hoạt động thực hành:

Bài 1: Đọc số: 35890; 33133; 99999; 46609; 50057

Bài 2:: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

 1. a) 12000, 13000, …..,……..,16000, ………., 18000.
 2. b) 23000, 23100, …..,……..,………., 23500
 3. c) 91210, 91220, ……, ……, 91250, ……….

Bài 3: Viết số vào ô trống:

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

10 534
43 005
62 070
39 999

Bài 4*: (k-g)

Cho những số 0,3,5,2. Hãy viết số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. Tính tổng hai số đó ?

2. Hoạt động ứng dụng:

* Em tự viết : Số nhỏ nhất có 5 chữ số, số lớn nhất có 5 chữ số, số chẵn lớn nhất có 5 chữ số .

3. Dạy thực hành: (Tại lớp 3A)

4. Kết quả vận dụng module TH 33 trong quá trình giảng dạy.

Các tiết dạy được tôi chú trọng đến dạy học phân hoá đối tượng người tiêu dùng, đặc biệt quan trọng trong tiết dạy buổi hai, ngay từ khâu phong cách thiết kế bài dạy đã biểu lộ rõ phân hoá đối tượng người dùng học viên. Học sinh yếu, trung bình đưa ra những nội dung kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cơ bản theo chuẩn KTKN. Học sinh khá – giỏi có thêm những kỹ năng và kiến thức lan rộng ra, nâng cao theo chiều sâu trên nền kỹ năng và kiến thức cơ bản. Hệ thống bài tập từ dễ đến khó và nhu yếu từng nhóm triển khai xong bài. Bài tập dành cho học viên TB yếu ở dạng đơn thuần. Khuyến khích để những em phấn đấu làm một phần bài tập của nhóm có trình độ cao hơn. Học sinh khá giỏi có thêm những bài tập ở dạng phức tạp hơn tương thích với năng lực tăng trưởng của học viên . Trong tiết dạy tôi luôn chăm sóc tới từng đối tượng người dùng học viên, phát huy năng lực học tập của từng em. Học sinh yếu đưa những câu hỏi dễ nhằm mục đích tạo hứng thú và giúp những em nắm được những kỹ năng và kiến thức cơ bản của môn học. Với học viên khá giỏi đưa thêm câu hỏi lan rộng ra để phát huy năng lực phát minh sáng tạo của những em .

Linh hoạt trong việc sử dụng những giải pháp dạy học : Hỏi đáp ( Học sinh TB – Y câu hỏi dễ, đơn thuần ; HS K-G câu hỏi khó, khái quát hơn ), luận bàn nhóm, rèn luyện thực hành thực tế, game show, …. tạo hứng thú cho những em học tập .

5. Tự đánh giá

Nhận thức : 4 điểm Vận dụng : 4 điểm

Tổng điểm : 8 điểm

* MÔ ĐUN TH 15: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

I. Nội dung

1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?

Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. “Tích cực” trong PPDH – tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực hơn rất nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

Trong thay đổi giải pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp uyển chuyển hoạt động giải trí dạy với hoạt động học thì mới thành công xuất sắc .

2. Mối quan hệ giữa dạy và học, tích cực với dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

Dạy học lấy học viên làm TT còn có 1 số ít thuật ngữ tương tự như : dạy học tập trung vào người học, dạy học địa thế căn cứ vào người học, dạy học hướng vào người học … Các thuật ngữ này có chung một nội hàm là nhấn mạnh vấn đề hoạt động học và vai trò của học viên trong quy trình dạy học . Thông qua hoạt động học, dưới sự chỉ huy của thầy, học viên phải tích cực dữ thế chủ động về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ, hoàn thành xong nhân cách, không ai làm thay cho mình được. Vì vậy, nếu học viên không tự giác dữ thế chủ động, không chịu học, không có phương pháp học tốt thì hiệu suất cao của việc dạy sẽ rất hạn chế .

Như vậy, khi đã coi trọng vị trí hoạt động giải trí và vai trò của người học thì đương nhiên phải phát huy tính tích cực dữ thế chủ động của người học. Tuy nhiên, dạy học lấy học viên làm TT không phải là một chiêu thức dạy học đơn cử. Đó là một tư tưởng, quan điểm giáo dục, một cách tiếp cận quy trình dạy học chi phối toàn bộ quy trình dạy học về tiềm năng, nội dung, giải pháp, phương tiện đi lại, tổ chức triển khai, đánh giá … chứ không phải chỉ tương quan đến chiêu thức dạy và học .

3. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.

3.1. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

Trong giải pháp dạy học tích cực, người học – đối tượng người tiêu dùng của hoạt động giải trí “ dạy ”, đồng thời là chủ thể của hoạt động giải trí “ học ” – được hấp dẫn vào những hoạt động giải trí học tập do giáo viên tổ chức triển khai và chỉ huy, trải qua đó tự bản thân tò mò những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được giáo viên sắp xếp. Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành vi. Chương trình dạy học phải giúp cho từng học viên biết hành vi và tích cực tham gia những chương trình hành vi của hội đồng .

3.2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học viên không chỉ là một giải pháp nâng cao hiệu suất cao dạy học mà còn là một tiềm năng dạy học .
Phải chăm sóc dạy cho học viên phương pháp học, trong những phương pháp học thì cốt lõi là giải pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được giải pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, tác dụng học tập sẽ được nhân lên gấp bội .

3.3. Tăng cường học tập cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác.

Trong một lớp học mà trình độ kiến thức và kỹ năng, tư duy của học viên không hề đồng đều tuyệt đối thì khi vận dụng chiêu thức tích cực buộc phải đồng ý sự phân hóa về cường độ, quy trình tiến độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập, nhất là khi bài học kinh nghiệm được phong cách thiết kế thành một chuỗi những hoạt động giải trí độc lập .
Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động giải trí độc lập cá thể. Lớp học là thiên nhiên và môi trường tiếp xúc thầy với trò, trò với trò, trò với thầy, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa những cá thể trên con đường sở hữu nội dung học tập. Thông qua đàm đạo, tranh luận trong tập thể, quan điểm mỗi cá thể được thể hiện, khẳng định chắc chắn hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Trong lớp học, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức triển khai ở nhóm, tổ, lớp. Học tập hợp tác làm tăng hiệu suất cao học tập, nhất là lúc phải xử lý những yếu tố gay cấn, lúc Open thực sự nhu yếu phối hợp giữa những cá thể để triển khai xong trách nhiệm chung. Trong hoạt động giải trí theo nhóm nhỏ sẽ không hề có hiện tượng kỳ lạ ỷ lại ; tính cách năng lượng của mỗi thành viên được thể hiện, uốn nắn, tăng trưởng tình bạn, ý thức tổ chức triển khai, ý thức tương hỗ .

3.4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.

Trước đây giáo viên đánh giá học viên. Trong chiêu thức tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học viên tăng trưởng kĩ năng tự đánh giá để tự kiểm soát và điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để học viên tự đánh giá bản thân và được tham gia đánh giá bạn. Tự đánh giá đúng và kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí kịp thời là năng lượng rất cần cho sự thành đạt trong đời sống mà nhà trường phải trang bị cho học viên . Việc kiểm tra, đánh giá không hề dừng lại ở nhu yếu tái hiện những kiến thức và kỹ năng, tái diễn những kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí mưu trí, óc phát minh sáng tạo trong việc xử lý những trường hợp trong thực tiễn .

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức và kỹ năng, giáo viên trở thành người phong cách thiết kế, tổ chức triển khai, hướng dẫn những hoạt động giải trí độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học viên tự lực sở hữu nội dung học tập, dữ thế chủ động đạt những tiềm năng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ theo nhu yếu của chương trình. Giáo viên cần có sự hiểu biết sâu rộng, có trình độ sư phạm mới hoàn toàn có thể tổ chức triển khai, hướng dẫn những hoạt động giải trí của học viên mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên .

4. Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học.

a. Phương pháp vấn đáp

* Vấn đáp: Là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:

* Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện không được xem là phương pháp có giá trị sư phạm. Đó là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học.

* Vấn đáp giải thích – minh họa: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh họa để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe – nhìn.

* Vấn đáp tìm tòi: Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. Giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến – kể cả tranh luận – giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định.

b. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề:

Trong một xã hội đang tăng trưởng nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh đối đầu nóng bức thì phát hiện sớm và xử lý hài hòa và hợp lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn là một năng lượng bảo vệ sự thành công xuất sắc trong đời sống. Vì vậy, tập cho học viên biết phát hiện, đặt ra và xử lý những yếu tố gặp phải trong học tập, không riêng gì có ý nghĩa ở tầm giải pháp dạy học mà phải được đặt như một tiềm năng giáo dục và đào tạo và giảng dạy. Cấu trúc một bài học kinh nghiệm ( hoặc một phần bài học kinh nghiệm ) theo chiêu thức đặt và xử lý yếu tố thường như sau :

* Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức:

– Tạo trường hợp có yếu tố . – Phát hiện, nhận dạng yếu tố phát sinh .

– Phát hiện yếu tố cần xử lý .

* Giải quyết vấn đề đặt ra:

– Đề xuất cách xử lý . – Lập kế hoạch xử lý .

– Thực hiện kế hoạch xử lý .

* Kết luận:

– Thảo luận tác dụng và đánh giá . – Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra . – Phát biểu Tóm lại . – Đề xuất yếu tố mới . * Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt và xử lý yếu tố : Mức 1 : Giáo viên đặt yếu tố, nêu cách xử lý yếu tố. Học sinh triển khai cách xử lý yếu tố theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá tác dụng thao tác của học viên . Mức 2 : Giáo viên nêu yếu tố, gợi ý để học viên tìm ra cách xử lý yếu tố. Giáo viên và học viên cùng đánh giá . Mức 3 : Giáo viên phân phối thông tin tạo trường hợp có yếu tố. Học sinh phát hiện và xác lập yếu tố phát sinh, tự yêu cầu những giả thuyết và lựa chọn giải pháp. Học sinh thực thi cách xử lý yếu tố. Giáo viên và học viên cùng đánh giá .

Mức 4 : Học sinh tự phát hiện yếu tố phát sinh trong thực trạng của mình hoặc hội đồng, lựa chọn yếu tố xử lý. Học sinh xử lý yếu tố, tự đánh giá chất lượng, hiệu suất cao, có quan điểm bổ trợ của giáo viên khi kết thúc .

c. Phương pháp hoạt động nhóm: Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau.

Nhóm tự bầu nhóm trưởng nếu thấy cần. Trong nhóm hoàn toàn có thể phân công mỗi người một phần việc. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải thao tác tích cực, không hề ỷ lại vào một vài người hiểu biết hay năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp sức nhau khám phá yếu tố nêu ra trong không khí thi đua với những nhóm khác. Kết quả thao tác của mỗi nhóm sẽ góp phần vào hiệu quả học tập chung của cả lớp. Để trình diễn tác dụng thao tác của nhóm trước toàn lớp, nhóm hoàn toàn có thể cử ra một đại diện thay mặt hoặc phân công mỗi thành viên trình diễn một phần nếu trách nhiệm giao cho nhóm là khá phức tạp .

* Phương pháp hoạt động nhóm có thể tiến hành:

Làm việc chung cả lớp:

+ Nêu yếu tố, xác lập trách nhiệm nhận thức + Tổ chức những nhóm, giao trách nhiệm

+ Hướng dẫn cách thao tác trong nhóm .

Làm việc theo nhóm:

+ Phân công trong nhóm . + Cá nhân thao tác độc lập rồi trao đổi hoặc tổ chức triển khai bàn luận trong nhóm .

+ Cử đại diện thay mặt hoặc phân công trình diễn tác dụng thao tác theo nhóm .

Tổng kết trước lớp:

+ Các nhóm lần lượt báo cáo giải trình tác dụng . + Thảo luận chung . + Giáo viên tổng kết, đặt yếu tố cho bài tiếp theo hoặc yếu tố tiếp theo trong bài .

Phương pháp hoạt động giải trí nhóm giúp những thành viên trong nhóm san sẻ những do dự, kinh nghiệm tay nghề của bản thân, cùng nhau kiến thiết xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người hoàn toàn có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quy trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp đón thụ động từ giáo viên. Thành công của bài học kinh nghiệm nhờ vào vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên, vì thế chiêu thức này còn gọi là chiêu thức cùng tham gia .

d. Phương pháp đóng vai

Đóng vai là chiêu thức tổ chức triển khai cho học viên thực hành thực tế một số ít cách ứng xử nào đó trong một số ít trường hợp giả định. Phương pháp đóng vai có những ưu điểm sau : – Học sinh được rèn luyện thực hành thực tế những kiến thức và kỹ năng ứng xử và kĩ năng bày tỏ thái độ trong thiên nhiên và môi trường bảo đảm an toàn trước khi thực hành thực tế trong thực tiễn . – Gây hứng thú và sự quan tâm cho tổng thể học viên . – Tạo điều kiện kèm theo làm phát sinh óc phát minh sáng tạo của học viên . – Khích lệ sự biến hóa thái độ, hành vi của học viên theo chuẩn mực . * Cách triển khai hoàn toàn có thể như sau : – Giáo viên chia nhóm, giao tình huống đóng vai cho từng nhóm, thời hạn đóng vai . – Các nhóm bàn luận chuẩn bị sẵn sàng đóng vai . – Các nhóm lên đóng vai . – Giáo viên phỏng vấn học viên đóng vai . – Vì sao em lại ứng xử như vậy ? – Cảm xúc, thái độ của em khi triển khai cách ứng xử ? – Cả lớp đàm đạo, nhận xét : Cách ứng xử của những vai diễn tương thích hay chưa tương thích ? Chưa tương thích ở điểm nào ? Vì sao ?

– Giáo viên Kết luận về cách ứng xử thiết yếu trong trường hợp .

* Những điều cần lưu ý khi sử dụng:

– Phải dành thời hạn tương thích cho những nhóm sẵn sàng chuẩn bị . – Học sinh phải hiểu rõ tâm thế của mình trong bài tập đóng vai .

– Nên khuyến khích cả những học viên còn ngần ngại, nhút nhát tham gia .

e. Phương pháp động não

Động não là giải pháp giúp học viên trong một thời hạn ngắn phát sinh được nhiều sáng tạo độc đáo, nhiều giả định về một yếu tố nào đó. Thực hiện chiêu thức này, giáo viên cần đưa ra một mạng lưới hệ thống những thông tin làm chủ thể . * Cách triển khai : – Giáo viên nêu câu hỏi, yếu tố cần được tìm hiểu và khám phá trước cả lớp hoặc trước nhóm . – Khích lệ học viên phát biểu và góp phần ý kiến càng nhiều càng tốt . – Liệt kê tổng thể những quan điểm phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to . – Phân loại quan điểm .

– Làm sáng tỏ những quan điểm chưa rõ ràng và tranh luận rõ từng ý .

Kết quả vận dụng Module TH 15 trong quá trình giảng dạy.

Qua học tập điều tra và nghiên cứu Module TH 15 về chiêu thức dạy học tích cực ở tiểu học, bản thân tôi đã vận dụng vào quy trình dạy học và trong bước đầu nhận thấy chất lượng giáo dục được nâng lên rõ ràng, đặc biệt quan trọng những em được tăng trưởng tổng lực hơn, năng động, tự tin hơn, hình thành những năng lượng, phẩm chất thiết yếu góp thêm phần giáo dục con người tăng trưởng tổng lực .
Một số giải pháp dạy học tích cực được tôi liên tục vận dụng trong quy trình giảng dạy như : chiêu thức phỏng vấn, giải pháp đặt và xử lý yếu tố, phương pháp học tập hợp tác nhóm, chiêu thức đóng vai và giải pháp game show dạy học .

* Tự đánh giá

 • Nhận thức: 4 điểm
 • Vận dụng: 4 điểm
 • Tổng điểm: 9 điểm
… … ngày … … .. tháng … … .. năm … … … .

Người viết báo cáo

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 3

TRƯỜNG … … … … … … … .

TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …., ngày …. tháng …. năm … …

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20… – 20…

I. THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên : … … … … … … … … . – Chức vụ : … … … … … … … … .

– Môn dạy : … … … … … … … … ..

II. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

2.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.

– Bồi dưỡng về chính trị, trách nhiệm, kế hoạch năm học : 10 tiết
– Bồi dưỡng trình độ : 20 tiết

2.1.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

– Bản thân nghiên cứu và điều tra cụ thể những mục tiêu và kỹ năng và kiến thức từng module chương trình trong tài liệu qui định của bộ môn mình giảng dạy. Kết hợp với tài liệu tu dưỡng liên tục của Sở Giáo Dục và Đào tạo cung ứng hàng năm .
– Thường xuyên trao đổi, học hỏi đồng nghiệp nâng cao trình độ trình độ .

2.1.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Với từng chủ đề dạy học, bản thân đã phối tích hợp linh động những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng vào giảng dạy trải qua bộ môn, những buổi ngoại khoá dành cho học viên . – Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của học viên để có giải pháp giáo dục tương thích đạt hiệu suất cao .

– Tìm hiểu thực trạng học viên để tư vấn cho học viên và cha mẹ học viên phối hợp với giáo viên để giáo dục học viên .

2.1.3. Tự nhận xét và đánh giá.

Hoàn thành xuất sắc nội dung
– Điểm nội dung 1 : Bằng số : 10 Bằng chữ : Mười điểm

2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể:

Tổng thời hạn 30 tiết / môn / cấp học : – Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi / ngày : 10 tiết – Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học : 10 tiết

– Ứng dụng CNTT trong dạy học : 10 tiết ;

2.2.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

– Thực hiện trang nghiêm qui định về phân công trình độ, thời hạn biểu của nhà trường . – Phân công trình độ tương thích cho từng giáo viên, trải qua tổ trình độ, trình BGH phê duyệt theo từng kỳ của năm học. ( hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh khi cần )

– Tổ chức cho những thành viên trong tổ hội thảo chiến lược được hai chuyên đề trọng tâm trong năm học .

2.2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Trên cơ sở khoanh vùng phạm vi bộ môn học bản thân đã vận dụng khoa học kỹ năng và kiến thức được tu dưỡng vào bài dạy nhằm mục đích đạt hiệu suất cao cao, giúp học viên lĩnh hội kiến thức và kỹ năng một cách nhanh và hiệu suất cao . – Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy : Dạy học trình chiếu, ngoại khoá câu lạc bộ Toán-Học đều dùng công nghệ thông tin từ đặt câu hỏi, tính giờ vấn đáp, tổng hợp tác dụng, … đều sử dụng công nghệ thông tin .

– Tra cứu tài liệu tìm hiểu thêm trên mạng Internet, tranh luận, hoạt động và sinh hoạt trình độ trên mạng qua ứng dụng trường học trực tuyến thành thục, trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử, …

2.2.3. Tự nhận xét và đánh giá.

– Hoàn thành tốt nội dung 2
– Điểm nội dung 2 : Bằng số : 9 Bằng chữ : Chín điểm

2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoảng 60 tiết/năm học/giáo viên:.

3.1. Mô đun 14: tên modul: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

– Mục tiêu của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp – Chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp – Quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Kĩ năng Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:

– Nâng cao hiểu biết về tính năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp – Xác định được quy trình tiến độ Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp – Nắm rõ những chiêu thức Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Rèn luyện được kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bản thân thực hiện tốt modul 14: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”

Điểm : Bằng số : 9,0 điểm. Bằng chữ : Chín điểm

3.2. Mô đun THPT 03: tên modul “Giáo dục học sinh THPT cá biệt

+ Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng được pháp luật trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX : Nhận thức được : – Phương pháp tích lũy về học viên riêng biệt – Phương pháp giáo dục học viên riêng biệt – Phương pháp đánh giá hiệu quả rèn luyện học viên riêng biệt . Trên cơ sở nội dung kiến thức và kỹ năng tự tu dưỡng, có giải pháp để nâng cao hiệu suất cao dạy học nhờ sự tương hỗ của công nghệ thông tin + Tự nhận xét và đánh giá mô đun :

Bước đầu nâng cao hiệu suất cao dạy học nhờ sự tương hỗ của công nghệ thông tin ( bài giảng powerpoint )

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bản thân thực hiện tốt Mô đun THPT 03 “Giáo dục học sinh THPT cá biệt – Điểm : Bằng số: 10,0 điểm. Bằng chữ: Mười điểm

2.3.3. Mô đun THPT 17- tên Môđun ” Tìm kiếm, khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức được lao lý trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX : Bản thân nghiên cứu và điều tra chi tiết mục đích nhu yếu, cách khai thác, giải quyết và xử lý thông tin Giao hàng bài giảng, cách lựa chọn thông tin . Nắm được những bước cơ bản trong thực thi chiêu thức tìm kiếm thông tin ship hàng bài giảng . + Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức đã được tu dưỡng vào hoạt động giải trí nghề nghiệp trải qua những hoạt động giải trí dạy học và giáo dục : Từ những bài học kinh nghiệm trong tài liệu phối hợp với thực tiễn giảng dạy giáo viên đã xử lý được những yếu tố, nắm vững được những giải pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên . Giáo viên điều tra và nghiên cứu những loại sách BDTX hoàn toàn có thể rút ra phần nào để sử dụng làm tư liệu báo cáo giải trình chuyên đề hoặc viết ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc giáo dục thuộc nghành nghề dịch vụ trình độ của mình . Thông qua nghiên cứu và điều tra tài liệu BDTX giáo viên phát hiện nhiều yếu tố hay, hoàn toàn có thể vận dụng trực tiếp vào công tác làm việc giảng dạy nội, ngoại khóa . + Tự nhận xét và đánh giá mô đun : Hoàn thành tốt mục tiêu nhu yếu đề ra .

Điểm : 9 ( Bằng chữ : Chín điểm ) .

2.3.4. Mô đun THPT 18- Tên môđun ” Phương pháp dạy học tích cực“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)

+ Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng được lao lý trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX :
Bản thân điều tra và nghiên cứu chi tiết mục đích nhu yếu, những chiêu thức dạy học tích cực, cách lựa chọn giải pháp dạy học với từng loại bài cho tương thích kiểu bài dạy và đối tượng người dùng học viên .

Nắm chắc các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp dạy học tích cực, thử nghiệm, rút kinh nghiệm sau đó mới áp dụng đại trà.

+ Vận dụng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức đã được tu dưỡng vào hoạt động giải trí nghề nghiệp trải qua những hoạt động giải trí dạy học và giáo dục : Thường xuyên thay đổi giải pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, tập huấn cho những thành viên trong tổ về chiêu thức dạy học tích cực . Tổ chức bàn luận về chiêu thức dạy học tích cực trải qua những buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ . + Tự nhận xét và đánh giá mô đun : Hoàn thành tốt mục tiêu nhu yếu .

Điểm : 9 ( Bằng chữ : Chín điểm )

Tự nhận xét và đánh giá nội dung 3:

Thực hiện công tác làm việc BDTX đúng theo kế hoạch đã đề ra, có ghi chép nội dung vừa đủ, cuối mỗi bài có vấn đáp những câu hỏi trong tài liệu, có đàm đạo những câu hỏi khó trong những cuộc họp trình độ . Từ những bài học kinh nghiệm trong tài liệu phối hợp với thực tiễn giảng dạy đã xử lý được những yếu tố, nắm vững được những chiêu thức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên . Hiệu quả công tác làm việc được nâng cao .

– Điểm nội dung 3 : Bằng số : 9,5 Bằng chữ : Chín điểm một phần hai .

2.4. Tự nhận xét, đánh giá chung:

* Ưu điểm : + Bản thân nghiêm túc học tập tu dưỡng liên tục, luôn update kiến thức và kỹ năng về chính trị, kinh tế tài chính – xã hội, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tăng trưởng năng lượng dạy học, năng lượng giáo dục và những năng lượng khác theo nhu yếu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhu yếu trách nhiệm năm học, cấp học, nhu yếu tăng trưởng giáo dục của tỉnh, nhu yếu thay đổi và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành . + Việc học tập tu dưỡng liên tục giúp tăng trưởng năng lượng tự học, tự tu dưỡng của giáo viên ; năng lượng tự đánh giá hiệu suất cao tu dưỡng liên tục ; năng lượng tổ chức triển khai, quản trị hoạt động giải trí tự học, tự tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ của bản thân . + Thông qua tu dưỡng tiếp tục bản thân nâng cao nhận thức chính trị, tu dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong giáo viên và học viên niềm tin vào tiềm năng lý tưởng Cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa về độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; về thắng lợi của sự nghiệp thay đổi, tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh ; góp thêm phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “ hồng ” vừa “ chuyên ” . * Khuyết điểm : + Việc tu dưỡng của bản thân đôi lúc còn chưa thật sự khoa học . + Thời gian tu dưỡng tiếp tục còn bị chồng chéo với công tác làm việc trình độ của tổ, của bản thân . * Đề nghị : Không * Kết quả đánh giá : + Điểm : Bằng số : 9,4 Bằng chữ : Chín phẩy tư . + Xếp loại : GIỎI

Tôi cam kết ràng buộc những nội dung trong báo cáo giải trình. Nếu sai hoặc không đúng thực sự trong báo cáo giải trình, xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật. / .

Người viết báo cáo

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 4

TRƯỜNG……………

TỔ ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số … … … … … … … … …, ngày … … tháng … .. năm 20 …

BÁO CÁO

Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20… – 20…

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … . Nhiệm vụ được phân công : … … … …. …

Thực hiện kế hoạch … … … …. của trường … năm học 20 … – 20 …. Tôi xin báo cáo giải trình tác dụng tu dưỡng liên tục của cá thể năm học 20 … – 20 … gồm những nội dung sau đây :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

– Tất cả những tài liệu về tu dưỡng tiếp tục đều được đăng tải trên những trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú và đa dạng về tài liệu Giao hàng cho bộ môn của giáo viên . – Hiệu trưởng nhà trường luôn chăm sóc, theo dõi và kiểm tra quy trình tự học, tự tu dưỡng của cán bộ, giáo viên . – Bản thân cá thể luôn tự ý thức việc tự học là việc tự tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ cho bản thân .

– Được Tổ trình độ tiến hành kế hoạch tu dưỡng tiếp tục kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun tương thích với từng cá thể và phân phối nội dung từng Module cho giáo viên tự học .

2. Khó khăn

– Là một giáo viên mới công tác làm việc, tôi nhận thấy hoạt động giải trí tu dưỡng tiếp tục còn khá mới lạ so với giáo viên nên kinh nghiệm tay nghề của giáo viên trong hoạt động giải trí BDTX chưa nhiều, còn gặp 1 số ít khó khăn vất vả trong việc chọn Module nào tương thích với bản thân để lập kế hoạch tự tu dưỡng .
Mặc dù tài liệu nghiên cứu và điều tra khá đa dạng và phong phú tuy nhiên việc tự học tự tu dưỡng của giáo viên qua 1 số ít mô đun vẫn mắc phải 1 số ít lúng túng như chưa hiểu hết được chiều sâu, rộng của Module nên việc điều tra và nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn vất vả .

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20…- 20…

Trên cơ sở kế hoạch BDTX của nhà trường, nhóm tổ bộ môn luận bàn thống nhất nội dung tự học tự tu dưỡng. Sau khi thiết kế xây dựng kế hoạch cá thể được BGH phê duyệt và thực thi . – Công tác kiến thiết xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20 … – 20 … của cá thể

– Tổ chức công tác làm việc BDTX năm học 20 … – 20 …

2. Tình hình thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân

– Tham gia khá đầy đủ nội dung tu dưỡng trình độ hè và chính trị . – Tham gia BDTX rất đầy đủ nội dung tự học tự tu dưỡng của cá thể – Tổng số module cá thể chọn tu dưỡng cho nội dung 3 là 03 mô đun và 5 nội dung tự học với tổng số tiết là 60 tiết được thực thi xuyên suốt trong một năm học .

Tên đơn cử những mô đun và nội dung tự học được bộc lộ trong bảng sau :

STT

Tên module

Hình thức tổ chức

Ghi chú

1 Mô đun 14 : Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp . Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và tranh luận trong tổ . 10 tiết
2 Mô đun 6 : Xây dựng môi trường học tập cho học viên THCS Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và đàm đạo trong tổ . 10 tiết
3 Mô đun 16 : Hồ sơ dạy học Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và bàn luận trong tổ . 10 tiết
4 Tự học : Tìm hiểu một số ít chiêu thức dạy ngoại ngữ Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và bàn luận trong tổ . 6 tiết
5 Tự học : kĩ thuật dạy từ vựng trong tiếng anh Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và bàn luận trong tổ . 6 tiết
6 Tự học : kĩ thuật dạy ngữ liệu mới Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và luận bàn trong tổ . 6 tiết
7 Tự học : Tìm hiểu kĩ thuật mở bài – tạo không khí trong lớp học Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và đàm đạo trong tổ . 6 tiết
8 Tự học : Kĩ năng dạy ngữ pháp Tự tu dưỡng bằng hình thức tự học và bàn luận trong tổ . 6 tiết

3. Kết quả đánh giá BDTX của cá nhân

3.1 : Kết quả tu dưỡng trình độ ( Nội dung 1 ) : Đạt 7,5 điểm 3.2 : Kết quả bài thu hoạch chính trị ( Nội dung 2 ) : Đạt trung bình 3.3 : Kết quả tự học tự tu dưỡng của cá thể ( Nội dung 3 ) : Đạt 8 điểm Căn cứ điểm đánh giá những nội dung trên, dựa vào công văn … … … … .. cá thể tự chấm điểm, xếp loại Khá ( Với số điểm trung bình là 7,7 ) Qua quá trình tự nghiên cứu và điều tra học hỏi và vận dụng vào trong thực tiễn giảng dạy. Bản thân đã đạt được một số ít hiệu quả như sau : – Có nhận thức thâm thúy hơn về tầm quan trọng, xác lập được vai trò của thiết bị dạy học trong thay đổi chiêu thức dạy học của bộ môn Tiếng Anh . – Có ý thức tốt trong việc sử dụng thiết bị dạy học truyền thống cuội nguồn và thiết bị dạy học tân tiến trong quy trình dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy . – Nâng cao kỹ năng và kiến thức phối hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống cuội nguồn và thiết bị dạy học văn minh làm tăng hiệu suất cao giảng dạy của môn học . – Biết tự làm một số ít vật dụng dạy học để Giao hàng cho quy trình giảng dạy và tham gia những trào lưu thi vật dụng dạy học tự làm những cấp .. – Biết vận dụng một số ít chiêu thức vào quy trình giảng dạy và đạt được hiệu quả nhất định, học viên khá hứng thú với một số ít chiêu thức mới

– Đã ứng dụng được CNTT vào giảng dạy làm cho bài học kinh nghiệm trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Ứng dụng CNTT để tạo ứng dụng, file

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

 1. Mặt mạnh: Đủ tài liệu để học tập, cá nhân có ý thức trong việc tự học tự bồi dưỡng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Ngành, trường tổ chức. Bản thân luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước các quy chế của ngành và các qui định trong đơn vị.
 2. Hạn chế: Một số nội dung bồi dưỡng cá nhân chưa thể hiện được nội dung tự học. (Cách trình bày, kết quả đạt được). Còn lúng túng trong việc tự chọn các mô đun bồi dưỡng. Thời gian để tự học chưa nhiều, kế hoạch BDTX còn một số hạn chế chưa phù hợp.
 3. Biện pháp khắc phục: Nghiên cứu kĩ các mô đun sau đó rút ra những điều cần học được từ mô đun đó và áp dụng vào thực tế giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.

Phương hướng bản thân cho năm học sau : Ngoài tu dưỡng những mô đun ship hàng cho trình độ ( giảng dạy ) cá thể sẽ nghiên cứu và điều tra thêm về những nội dung nâng cao chất lượng học viên giỏi bộ môn và những chuyên đề dạy học so với những đối tượng người dùng học viên yếu kém .

IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 5

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

TỔ ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 20… – 20 ….

Họ và tên : … … … … … … … … … .. Giới tính : … … … … Ngày tháng năm sinh : … … …. Năm vào ngành : … Trình độ trình độ : … … … … … … … … … … … … … Tổ trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … Môn dạy : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Căn cứ Kế hoạch số 121 / KH-PGDĐT ngày … tháng … năm 20 … của Phòng Giáo dục và Đào tạo … … … … … … … … .. về Kế hoạch Bồi dưỡng liên tục cho cán bộ quản trị, giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học … … … … – … … … … .. 7 ;

Thực hiện kế hoạch tu dưỡng liên tục giáo viên năm học … …. – … … .. của trường … … … …., địa thế căn cứ kế hoạch ĐK của bản thân, tôi xin báo cáo giải trình hiệu quả thực thi BDTX cá thể năm học 20 … – 20. … như sau :

 1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện :

a / Thuận lợi : – Được sự chăm sóc, chỉ huy kịp thời của những cấp chỉ huy, nhân viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo và BGH, tổ trình độ và đồng nghiệp ; – Tài liệu học tập được cung ứng rất đầy đủ trải qua những buổi chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức triển khai ( nội dung 2 ) ; những mô đun của nội dung 3 tại địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn – Bản thân có ý thức, ý thức tự học, tự điều tra và nghiên cứu . b / Khó khăn : – Nội dung 1 còn chung chung, chưa có tài liệu nghiên cứu và điều tra, hầu hết là nghe giảng tập trung chuyên sâu tại hội trường nên khó hiểu được thâm thúy để vận dụng .

– Chưa có thời hạn không thiếu cho công tác làm việc BDTX, hầu hết là tự học tập ngoài giờ

 1. Kết quả thực hiện các nội dung :

2.1 ) Nội dung 1 : Các chuyên đề trong lớp tu dưỡng chính trị hè 20 … … … – 20 … … – Thời gian khởi đầu thực thi : 8/20 … … … – Thời gian triển khai xong : 5/20 … … – Kết quả vận dụng : + Tiêu chí 1 : Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng được pháp luật trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX . a / Nội dung : Về Học tập chuyên đề năm 20 … … … : – Những quan điểm mới trong nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường thiết kế xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII . – Chuyên đề toàn khóa về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ” và chuyên đề năm học 20 … … … về phòng chống suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự chuyển biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ . – Những yếu tố kinh tế tài chính – xã hội trong nước ( có liên hệ địa phương ) và một số ít tình hình thời sự trong nước, quốc tế điển hình nổi bật trong thời hạn gần đây . b / Có không thiếu những loại hồ sơ : Tập ghi chép những chuyên đề Điểm : … … … . + Tiêu chí 2 : Phần vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục . a / Kết quả thực thi so với nội dung Qua một năm học triển khai tích hợp những nội dung họp tập chính trị hè và nghe thông tin thời sự, tác dụng là bản thân nhận thức và nắm vững và vận dụng tốt, không thiếu những quan điểm mới trong nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường kiến thiết xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chuyên đề toàn khóa về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ” và chuyên đề năm học 20 … … … về phòng chống suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự chuyển biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Những yếu tố kinh tế tài chính – xã hội trong nước ( có liên hệ địa phương ) và 1 số ít tình hình thời sự trong nước, quốc tế điển hình nổi bật trong thời hạn gần đây . Việc tiếp thu tu dưỡng chính trị, những văn bản chỉ huy triển khai trách nhiệm năm học … …. – … … .. của ngành , b / Bản thân đã tích cực tham gia và học tập vừa đủ những buổi học . c / Bản thân có luôn vận dụng những chuyên đề đã học vào trong thực tiễn tại trường . Điểm : … … … 2.2 ) Nội dung 2 : Tập huấn, hoạt động và sinh hoạt trình độ Không thực thi

2.3 ) Nội dung 3 : Các mô đun tự chọn

Mô đun: THCS 2

Đặt điểm học tập của học sinh THCS

– Thời gian mở màn triển khai : 15/9/20 … … … – Thời gian triển khai xong : 15/10/20 … … … – Kết quả vận dụng : + Tiêu chí 1 : Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức được lao lý trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX . a / Nội dung : – Về kỹ năng và kiến thức : Nắm được đặc thù của hoạt động giải trí dạy và hoạt động học cấp THCS . – Về kiến thức và kỹ năng : Có kĩ năng vận dụng những hiểu biết về trình độ, nhiệm vụ để thay đổi nội dung và giải pháp dạy học cấp THCS . – Về thái độ : Có ý thức hơn trong việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, lòng yêu nghề và tình cảm yêu quý, tôn trọng HS – thế hệ tương lai của quốc gia . b / Có rất đầy đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có : Sổ ghi chép Module 2 Điểm : … … + Tiêu chí 2 : Phần vận dụng kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục . a / Kết quả thực thi so với nội dung : Việc giáo dục ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cho học viên là một yếu tố cần rất là chăm sóc, nhất là trong tình hình lúc bấy giờ. Làm sao tất cả chúng ta đạt được mục tiêu khi ra trường, học viên không những được trang bị về kỹ năng và kiến thức mà còn phải được biểu lộ con người được tăng trưởng tổng lực về mọi mặt ( trí, đức, thể, mỹ ). Như vậy, tất cả chúng ta mới dần có những thế hệ tương lai có đức, tài toàn vẹn, sẽ là những gia chủ rất hữu dụng cho xã hội, và có được như vậy ta mới tin rằng quốc gia ta sẽ tăng trưởng mạnh . b / Kết quả thực tiễn : Bản thân đã tích cực tìm hiểu và khám phá đặt điểm học tập của học viên THCS ( khoảng chừng 80 % ) c / Ảnh hưởng với đồng nghiệp : Bản thân cũng tiếp tục trao đổi và học hỏi thêm những phương pháp khác để khám phá HS từ đồng nghiệp trong trường .

Điểm : … … .

Mô đun thứ 2: THCS 1

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS

– Thời gian khởi đầu triển khai : 20-10-20 … … … – Thời gian triển khai xong : 15-11-1017 – Kết quả vận dụng : + Tiêu chí 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng được pháp luật trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX . a / Nội dung : Nắm được vị trí, ý nghĩa của quy trình tiến độ tăng trưởng tuổi HS THCS trong sự tăng trưởng cả đời người, những đổi khác can đảm và mạnh mẽ về mọi mặt của sự tăng trưởng lứa tuổi : về sức khỏe thể chất, về nhận thức, về tiếp xúc, về nhân cách … Vận dụng những hiểu biết về đặc điểm tâm, sinh lí của HS THCS, những thuận tiện và khó khăn vất vả của lứa tuổi vào việc giảng dạy và giáo dục HS có hiệu suất cao . Thái độ thông cảm, san sẻ và giúp sức HS THCS b / Có khá đầy đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có : Sổ ghi chép Module 1 Điểm : … … . + Tiêu chí 2 : Phần vận dụng kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục . a / Kết quả thực thi so với nội dung : Lứa tuổi học viên THCS có một vị trí đặc biệt quan trọng trong thời kì tăng trưởng của trẻ nhỏ. Đây là thời kì chuyển từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành. Quá trình hình thành cái mới thường lê dài về thời hạn và phụ thuộc vào vào điều kiện kèm theo sống, hoạt động giải trí của những em. Do đó, sự tăng trưởng tâm lí ở lứa tuổi này diễn ra không đồng đều về mọi mặt. Có thể chứng tỏ những lập luận trên qua sự tăng trưởng sức khỏe thể chất của học viên THCS, hoặc qua sự tăng trưởng tiếp xúc của học viên với người lớn, qua tiếp xúc với bạn hay qua sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của tự ý thức, của đạo đức và hành vi ứng xử ở học viên trung học cơ sở. Do đó cần nắm vững đặc thù này để giáo dục tốt những em . b / Kết quả thực tiễn : Bản thân luôn tích cực tìm hiểu và khám phá đặt điểm tâm sinh lý của học viên THCS để có giải pháp giáo dục tương thích và hiệu suất cao ( khoảng chừng 75 % ) c / Ảnh hưởng với đồng nghiệp : Bản thân cũng liên tục trao đổi và học hỏi thêm những giải pháp khác từ đồng nghiệp trong trường .

Điểm : … … …

Mô đun 3: THCS 3

Giáo dục học sinh THCS cá biệt.

– Thời gian mở màn thực thi : 10-12-20 … … … – Thời gian triển khai xong : 15-01-20 … … – Kết quả vận dụng : + Tiêu chí 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng được pháp luật trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX . a / Nội dung : Về kiến thức và kỹ năng : Nắm được những giải pháp tích lũy thông tin về HS riêng biệt ; những PPGD và những chiêu thức đánh giá tác dụng rèn luyện của HS riêng biệt . Về kĩ năng : Sử dụng và phối hợp được những chiêu thức tích lũy thông tin về HS riêng biệt ; những PPGD và những giải pháp đánh giá tác dụng rèn luyện của HS riêng biệt cỏ tính đến đặc thù lứa tuổi HS THCS và đặc thù cá thể . Về thái độ : Tin tưởng rằng mọi HS đều hoàn toàn có thể đổi khác theo hướng tích cục và tôn trọng HS riêng biệt như thể những nhân cách có giá trị. Cam kết giúp sức, tương hỗ HS riêng biệt biến hóa niềm tin và hành vi không mong đợi . b / Có không thiếu những loại hồ sơ BDTX gồm có : Sổ ghi chép Module 3 Điểm : … … … + Tiêu chí 2 : Phần vận dụng kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục . a / Kết quả triển khai so với nội dung : Người GV phải chăm sóc giáo dục động cơ học tập, giá trị, hành vi tích cực, lành mạnh về mọi mặt chỗ HS. GV là người thức tỉnh, khơi dậy hứng thú nhiều mặt của HS ; là người ngưng trệ, ngăn ngừa những hoạt động giải trí xấu đi của HS và kích thích, tích cực những hoạt động giải trí có giá trị xã hội và là người hình thành, rèn luyện kĩ năng xử lý những yếu tố gặp phải trong đời sống. Trong cùng một trường hợp, sự kiện hoàn toàn có thể có hai hay nhiều phản ứng khác nhau phụ thuộc vào vào cách tâm lý khác nhau, chính tất cả chúng ta là người tạo nên xúc cảm của mình. Áp dụng giải pháp giáo dục kỉ luật tích cực so với cả tập thế lớp và học viên riêng biệt . b / Kết quả trong thực tiễn : Nếu HS riêng biệt triển khai hành vi không mong đợi nào đó thì GV chỉ đánh giá hành vi đó, mà không quy kết hành vi đó thành nét nhân cách của HS. … ( hiệu suất cao khoảng chừng 75 % ) c / Ảnh hưởng với đồng nghiệp : Bản thân luôn được GV trong tổ góp ý, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để vận dụng Module này vào thực tiễn .

Điểm : … … …

Mô đun 4 : THCS 6

Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

– Thời gian mở màn thực thi : 25-01-20 … … – Thời gian hoàn thành xong : 27-02-20 … … – Kết quả vận dụng : + Tiêu chí 1 : Nhận thức việc tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức được lao lý trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX . a / Nội dung : Kiến thức : Trình bày được những giải pháp đúng môi trường học tập cho học viên THCS. Nắm vững phương pháp update, xử lí và sử dụng thông tin về thiên nhiên và môi trường giáo dục vào quy trình dạy học và giáo dục học viên THCS . Kĩ năng : Sử dụng tri thức của module này để điều tra và nghiên cứu những module tiếp theo và xử lý tốt những yếu tố trong thực tiễn giáo dục ở cấp THCS lúc bấy giờ : Có kĩ năng sử dụng những giải pháp và kĩ thuật để tạo dựng môi trường học tập cho học viên THCS, đặc biệt quan trọng là môi trường học tập tân tiến tương thích với đặc thù hoạt động giải trí dạy học cửa những nhà trường THCS lúc bấy giờ . Thái độ : Có thái độ học tập theo nội dung và tiến trình thực thi module một cách khoa học, độc lập, tích cực và phát minh sáng tạo. Có nhận thức và đánh giá đứng về tầm quan trọng của việc kiến thiết xây dựng môi trường học tập cho THCS . b / Có vừa đủ những loại hồ sơ BDTX gồm có : Sổ ghi chép Module 6 Điểm : … … … + Tiêu chí 2 : Phần vận dụng kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục . a / Kết quả thực thi so với nội dung : Hiệu quả học tập của học viên phụ thuộc vào khá lớn vào môi trường học tập. Bởi vậy, việc nắm vững lí thuyết và sử dụng thành thạo những kỹ năng và kiến thức để thiết kế xây dựng môi trường học tập lành mạnh, hiệu suất cao cho học viên là một trong những nhu yếu quan trọng so với giáo viên THCS. Module THCS 6 để cập một cách cơ bản nhất những lí thuyết cũng như những chiêu thức để hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng được một môi trường học tập tốt nhất cho mỗi học viên THCS ở những điều kiện kèm theo và thực trạng khác nhau . . b / Kết quả thực tiễn : Bản thân chưa được tập huấn trình độ về yếu tố này nhưng với vốn kinh nghiệm tay nghề của tôi mình cũng tạo môi trường tự nhiên cho HS biểu lộ năng lượng học tập của mình. ( hiệu suất cao khoảng chừng 70 % ) c / Ảnh hưởng với đồng nghiệp : Bản thân luôn được GV trong tổ tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để vận dụng Module này vào thực tiễn . Điểm : … … … . 3. Đánh giá tác dụng triển khai, đề xuất kiến nghị : a. Ưu điểm : – Bản thân tự giác triển khai chương trình tu dưỡng, tự học tập nghiên cứu và điều tra tài liệu. Tích cực vận dụng kỹ năng và kiến thức tu dưỡng vào trong quy trình dạy học. Phát huy năng lượng tự học, tự tu dưỡng của bản thân . – Xây dựng kế hoạch tự học, tự đánh giá năng lượng quản trị hoạt động giải trí dạy học. Tuân thủ thời hạn pháp luật của kế hoạch đề ra b. Hạn chế : – Giáo viên vừa giảng dạy và kiêm nhiệm nhiều công tác làm việc khác nên thời hạn hạn chế trong điều tra và nghiên cứu . – Sản phẩm chứa nhiều, chất lượng chưa cao c. Kiến nghị : – Không d. Tổng điểm số : … … … .

e. Tự xếp loại : … … … … ..

Thị Trấn, ngày … … tháng … .. năm … .

Người báo cáo

Ý kiến của tổ chuyên môn

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Xếp loại : … … …

Thị Trấn, ngày … tháng … năm 20 … …

Tổ trưởng

Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên – Mẫu 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … … ..

TRƯỜNG TIỂU HỌC………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC………

Căn cứ Kế hoạch … … … .. của Phòng Giáo dục và Đào tạo … … … .. Kế hoạch tu dưỡng tiếp tục cán bộ quản trị, giáo viên mần nin thiếu nhi và đại trà phổ thông năm học … … … …, Trường Tiểu học … … .. báo cáo giải trình tác dụng tu dưỡng tiếp tục năm học … … .. gồm những nội dung sau đây :

I. Đặc điểm tình hình

1. Nhân sự

Tổng số CBQL và GV hiện có : … … .. người. Trong đó : – CBQL : 02

– Giáo viên : 22

2. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác BDTX

2.1. Thuận lợi:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2.2. Khó khăn:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. Kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học…….. và thẩm định, phê duyệt kế hoạch BDTX của CBQL, giáo viên

– Công tác kiến thiết xây dựng kế hoạch BDTX năm học … … … .. ( nêu số của kế hoạch ) . – Ra quyết định hành động xây dựng ban chỉ huy công tác làm việc BDTX năm học 2017 – 2018 ( nêu số của quyết định hành động ) .

– Công tác tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và phê duyệt kế hoạch BDTX năm học 2017 – 2018 của CBQL, giáo viên .

2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX

2.1. Tình hình CBQL, giáo viên tham gia BDTX

CBQL, GV tham gia BDTXđầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng

CBQL, GV không tham gia BDTX đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Lý do không tham gia BDTX khá đầy đủ 3 nội dung tu dưỡng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2.2. Danh sách module CBQL, giáo viên chọn bồi dưỡng cho nội dung bắt buộc:

Tên module

Hình thức tổ chức

Ghi chú

3. Kết quả đánh giá BDTX của CBQL và giáo viên

3.1. Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên năm học …….. như sau:

Loại

Cấp, bậc

Loại giỏi

Loại Khá

Loại TB

Không hoàn thành kế hoạch

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Tiểu học

( Kết quả đơn cử theo Phụ lục II, II, IV đính kèm )

3.2. Kết quả xếp loại BDTX của CBQL năm học …………… như sau:

Loại

Cấp, bậc

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

Tiểu học

Kết quả đơn cử theo hồ sơ ( Biên bản ; Bài kiểm tra, bài tập điều tra và nghiên cứu hoặc viết thu hoạch, báo cáo giải trình chuyên đề, … ) đính kèm .

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Trên đây là update link tải tài liệu tu dưỡng liên tục THCS Violet trọn bộ chi tiết cụ thể nhất. Trong quy trình tải về máy, nếu còn bất kỳ vướng mắc nào hãy để lại comment để được chúng tôi tương hỗ .

Source: https://tronbokienthuc.com
Category: Đánh Giá